Hanteringen av migrationen diskuteras på konferens som ordnas av Östersjöstaternas råd

Hanteringen av migrationen diskuteras på konferens som ordnas av Östersjöstaternas råd

Pressmeddelande 99/2017
24.5.2017

Utrikesministeriet är värd för konferensen Soft Security and Migration in the Baltic Sea Region som ordnas av Östersjöstaternas råd (CBSS, Council of the Baltic Sea States) i Helsingfors den 30–31 maj 2017.

Konferensens huvudtema är hanteringen av migrationen i Östersjöregionen med tanke på den övergripande säkerheten. Bakgrunden till konferensen är flaggskeppsprojektet BALANCE (Baltic Law Enforcement Analysis Cooperation, 2015), som genomförts under ledning av Gränsbevakningsväsendet i Finland och som rekommenderar att samarbetet mellan Östersjöländernas polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheter ska effektiviseras.

Konferensen genomförs i samarbete med CBSS arbetsgrupp för bekämpning av människohandel (Task Force Against Trafficking in Human Beings) och CBSS sekretariat.

Tillställningen inleds av överdirektör Laura Yli-Vakkuri från inrikesministeriet. Huvudtalare vid konferensen är Internationella migrationsorganisationen IOM:s (International Organization for Migration) regiondirektör för Europa, Eugenio Ambrosi. I konferensen deltar även generaldirektören för CBSS sekretariat, ambassadör Maira Mora och diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä. Tillställningen samlar ett stort antal talare och deltagare från Östersjöländerna, från brottsbekämpande myndigheter och migrationsmyndigheter till organisationer och forskare.

Syftet med konferensen är att förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan myndigheter, organisationer och andra aktörer i CBSS medlemsstater när det gäller hanteringen av migrationsrörelsen samt att främja den övergripande säkerheten, integrationen av invandrare och goda befolkningsrelationer. I konferensens tre arbetsgrupper utbyts konkreta erfarenheter, presenteras lovande praxis och utvecklas rekommendationer för att förbättra samarbetet mellan Östersjöstaterna i frågor som gäller invandring och hantering av migrationsrörelsen. Slutresultaten och rekommendationerna från konferensen publiceras hösten 2017 som en webbpublikation från CBSS.

Island är för närvarande CBSS ordförandeland.

Ytterligare information: Kristina Pingoud, ledande sakkunnig, tfn +358 50 344 2844 och Vuokko Ranki, assistent vid Östersjöteamet, UM,  (praktiska arrangemang), tfn +358 50 324 8366 samt Anniina Jokinen, sakkunnig, CBSS sekretariat, tfn +46 702721347.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Muualla verkossa