Indiens energiminister Piyush Goyal på besök i Finland

Indiens energiminister Piyush Goyal på besök i Finland

Pressmeddelande 204/2016
1.11.2016

Indiens energiaminister Piyush Goyal besöker Finland 3–5 november på inbjudan av utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen. Ministern följs av en delegation med ca 30 företrädare för Indiens näringsliv och företag inom energisektorn.

I minister Goyals program ingår ett möte med statsminister Juha Sipilä. Sipilä och Goyal träffades i februari i Mumbai, och då framförde Sipilä för Goyal tanken om ett Finlandsbesök för att så snart som möjligt fortsätta diskussionerna mellan ländernas företag och myndigheter. Minister Goyal och minister Mykkänen öppnar ett affärsseminarium med fokus på energisamarbetet mellan Indien och Finland. Under sitt besök bekantar sig minister Goyal på bred front med den know-how som finländska företag inom energisektorn besitter och deras utbud av varor och tjänster.

Piyush Goyal är en av de viktigaste ministrarna i den indiska regeringen och han vill ytterligare påskynda den ekonomiska utvecklingen i Indien genom att satsa på de nyaste, effektivaste och mest klimat- och miljövänliga energiformerna. Goyals ansvarsområde omfattar elkraft, kol, ny och förnybar energi samt gruvbranschen. Från Finland söker Goyal partnerskap och investeringar samt lösningar och teknik som går att genomföra i större skala på Indiens enorma energimarknad.

"Besöket är ett utmärkt tillfälle att föra samman det finska kunnandet och våra energilösningar med de centrala områdena inom den indiska energipolitiken. Marknaden i ett så stort land som Indien är bottenlös. Finska storföretag är redan rätt väl representerade på marknaden. För små- och medelstora företag och startupföretag kan det däremot vara svårt att hitta lämpliga partners och nätverk för att göra produkten, tjänsten eller kunnandet attraktivt i indisk skala", konstaterar minister Mykkänen.

Huvudteman för affärsseminariet mellan Indien och Finland är integrering av förnybara energikällor i elnäten, intelligenta lösningar för ökad energieffektivitet (såsom LED-belysning i byggnader och privathushåll), bioenergi, energiåtervinning av avfall samt cirkulär ekonomi.

Indiens ekonomi växte i fjol med 7,5 procent, och landet är hör till de snabbast växande tillväxtekonomierna i världen. Indien är världens tredje största energiförbrukare och samtidigt den tredje största källan till växthusgasutsläpp. Indien ratificerade i början av oktober Parisöverenskommelsen för att minska utsläppen av växthusgaser. Landet har som mål att före år 2030 producera 40 procent av sin energi med inhemska nya eller förnybara energikällor och att höja sin produktionskapacitet av solenergi från 8 GW till 100 GW senast år 2022. Handelsutbytet av varor mellan Finland och Indien var i fjol 754 miljoner euro, av vilket exporten stod för 443 miljoner euro och importen för 311 miljoner euro. Toppåret 2011 var varuhandelsutbytet 1,3 miljarder euro. Vid sidan av varuhandeln är också handeln av tjänster betydande. I dagsläget finns det ca 100 finländska företag i Indien.

Ytterligare information: Marja Koskela, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463 och Ari Tasanen, ambassadråd, enheten för södra Asien, tfn 0295 351 704. Frågor som gäller företagsseminariet mellan Indien och Finland besvaras av Kirsti Tarvainen på Finpro, tfn 0294 6951.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi och Finpros fornamn.efternamn@finpro.fi.