EU-utrikesminsterkrav till Makedonien: Ekonomisk hjälp förutsätter fredig aktivitet

Europeiska unionen förutsätter att den makedoniska regeringen strävar till en fredlig lösning med den albanska gerillan, innan man betalar ut det utlovade ekonomiska biståndet. Det var budskapet från EUs utrikesministrar till Makedoniens utrikesminister Ilinka Mitreva näd hon gästade rådet för allmänna ärenden 25.6. i Luxemburg.

EU förutsätter att man avstår från militära aktioner och förhandlar om en politisk lösning. Man ansåg att stabiliteten och säkerheten ökats genom höga representanten Javier Solanas insats att få den albanska gerillan att lämna byn Aracinova nära huvudstaden Skopje. Till unionens representant i området utsågs Frankrikes f.d. försvarsminister Francois Leotard. Under sina några månader varande mandatperiod skall ha ha på orten upprätthålla pressen på de stridande parterna att söka en hållbar fred.

Utrikesminstrarna ansåg det vara ett betydande steg framåt då den jugolaviska regeringen gjorde det möjligt att ställa landets f.d. president Slobodan Milosevic inför rätt vid krigsförbrytelsedomstolen i Haag. EU anser att man kan hålla den planerade biståndskonferensen med jugoslvien 29.6. i Bryssel.
Förenta staternas ståndpunkt är inte ännu känd, men inom rådet för allmänna ärenden fanns en klar stämning för att konferensen skall hållas.

Man behandlade också uppföljningen av Europeiska rådets beslut i Göteborg, bl.a hur man skall garantera säkerheten under stora internationella möten.

I rådet behandlade man också höga representanten Solanas rapport om utvecklingen i Mellanöstern och EU:s verksamhetslinje. Dialogen mellan EU och Zimbabwe fortsätter i två månader, under vilken tid Zimbabwes regering väntas framlägga åtgärder för att avsluta olagligheterna i landet.

I rådet för allmänna ärenden representerades Finland av utrikesminister Erki Tuomiojaoch utrikeshandelsminister Kimmo Sasi.


EU
ihmisoikeudet
kriisinhallinta