Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Luxemburg

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Luxemburg

Pressmeddelande 193/2016
14.10.2016

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 17 oktober. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. På mötets agenda står Syrien, den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, migrationens utrikespolitiska dimension samt Tunisien. EU:s höga representant för utrikes frågor Federica Mogherini är ordförande för mötet.

I ljuset av den senaste tidens händelser är utrikesrådets viktigaste tema den aktuella situationen i Syrien, försöken att minska våldet samt EU:s och det internationella samfundets åtgärder för att lösa konflikten. Rådet ska anta slutsatser om ärendet.

Utrikesrådet ska diskutera verkställandet av den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik och ge slutsatser om det. Centrala områden med tanke på verkställandet är säkerheten och försvaret, ett övergripande förhållningssätt till konflikter och att stärka krishanteringsförmågan.

Beträffande migrationen ska rådet diskutera de fortsatta åtgärderna efter de högnivåmöten om flykting- och migrationsfrågor som hölls i samband med öppnandet av FN:s 71:a generalförsamling. Utrikesministrarna ska också diskutera hur partnerskapsramen som baserar sig på den europeiska migrationsagendan framskrider.

Utrikesrådet ska behandla Tunisiens reformplaner och EU:s stöd till landet utifrån ett gemensamt meddelande av kommissionen och den höga representanten från den 29 september. Rådet har för avsikt att anta slutsatser om ärendet.

Ytterligare information: Jussi Tanner, utrikesminister Soinis diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 663, och Stefan Lee, Europakorrespondentens ställföreträdare, tfn +358 295 351 467

</span>