Aleksi Mainio får pris av Urho Kekkonens 70-års jubileumsstiftelse

Aleksi Mainio får pris av Urho Kekkonens 70-års jubileumsstiftelse

Pressmeddelande 258/2015
23.11.2015

Styrelsen för Urho Kekkonens 70-års jubileumsstiftelse har beslutat dela ut priset som bär Urho Kekkonens namn till filosofie doktor Aleksi Mainio för hans bok Terroristien pesä. Suomi ja taistelu Venäjästä 1918–1939 (”Terroristernas näste. Finland och kampen om Ryssland 1918–1939”). Boken innehåller rikligt med ny information om den kontrarevolutionära verksamheten riktad mot Ryssland och Sovjetunionen i Finland. Man förberedde väpnade strider och till och med terrordåd. Den välskrivna boken belyser aktivisternas, spionernas och även säkerhetsmyndigheternas osynliga samarbete. Boken har en koppling till dagens värld. Den är utgiven av förelaget Siltala.

Statssekreterare Peter Stenlund överräckte priset den 23 november 2015 under en tillställning på utrikesministeriet.

Urho Kekkonens 70-års jubileumsstiftelse grundades 1971 bland utrikesministeriets personal. Stiftelsens syfte är att dela ut pris för böcker och artiklar som behandlar Finlands utrikespolitik och internationella relationer. Professor Jarmo Virmavirta är ordförande för stiftelsen, professor Juhani Suomi är vice ordförande och professor Harto Hakovirta, ambassadör Heikki Talvitie och kanslichef Teemu Tanner är styrelsemedlemmar.

För mera information: styrelseordförande Jarmo Virmavirta, tfn 050 521 2906, och sekreterare Pertti Nummela, tfn 040 481 9914