Talousarvion toimeenpanoasiakirjat


Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tulostavoiteasiakirjat, joissa vahvistetaan vuosittaiset tulostavoitteet. Ulkoministeriössä tulostavoiteasiakirjaa kutsutaan talousarvion toimeenpanoasiakirjaksi (vuoteen 2009 saakka vuosisuunnitelmaksi). 

Talousarvion toimeenpanoasiakirjassa asetetaan ulkoasiainhallinnon tulostavoitteet talousarviovuodelle ja niiden pohjalta valmistellaan samassa yhteydessä hallinnonalan resurssien jakopäätös toimintayksiköille (ministeriön yksiköt ja edustustot).

Talousarvion toimeenpanoasiakirja 2021

Ulkoministeriön talousarvion toimeenpanoasiakirja 2021

Ulkoministeriön hallinnonalan talousarvion toimeenpanoasiakirja 2021 (pdf. 562 KB)