Utrikesminister Tuomiojas tal under mötet för Syriens vänner

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltog i mötet för Syriens vänner i Paris den 6 juni. Under mötet förde utrikesminister Tuomioja alla de nordiska och de baltiska ländernas gemensamma talan.

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltog i mötet för Syriens vänner i Paris den 6 juni.