Utrikesminister Tuomiojas anförande vid Anna Lindh-stiftelsens möte i Tammerfors

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll ett anförande vid årsmötet för Anna Lindh-stiftelsernas nationella nätverk i Tammerfors den 26 november. Vid mötet överräcktes det första Europa-Medelhavspriset för interkulturell dialog till det syriska klostret Deir Mar Musa Al Habachi och dess grundare fader Paolo Dall’Oglio.

Utrikesminister Tuomiojas anförande (på engelska)