Minister Stubbs tal om Europeiska unionens och euroområdets framtid

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubbs tal om Europeiska unionens och euroområdets framtid vid universitetet College of Europe i Brygge, den 17 november 2011.