Minister Stubbs tal vid den årliga sessionen för OSSE:s parlamentariska församling

Utrikesminister Alexander Stubbs tal vid den årliga sessionen för OSSE:s parlamentariska församling i Astana i Kazakstan den 2 juli 2008.

 

ETYJ