2.1.2024

Slovenia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Maantieliikenteessä vaaditaan valppautta.

Ajankohtaista

Ajankohtaista tietoa Slovenian tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta http://finlandabroad.fi/slovenia(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Matkustaminen Sloveniassa on pääosin turvallista. Maan poliittiset ja sosiaaliset olot ovat vakaat ja katurikollisuus vähäistä. Normaalia varovaisuutta tulee kuitenkin noudattaa, erityisesti Adrianmeren rannikon turistikohteissa ja Ljubljanan ydinkeskustassa.

Rikollisuus

Slovenian poliisilla on oikeus periä sakot ulkomaalaisilta paikan päällä käteismaksuna ja ottaa ulkomaalaisen matkustusasiakirjat ja auton rekisteriote haltuunsa, kunnes sakko on maksettu. Nykyisin sakot voi maksaa myös ulkomailta käsin.

Mikäli passi katoaa tai varastetaan, tulee siitä tehdä välittömästi rikosilmoitus paikalliselle poliisille.

Tarvittaessa hätämatkustusasiakirjan (ETD - Emergency Travel Document) voi hakea toisen EU-maan edustustosta.

Tärkeitä puhelinnumeroita:

  • Yleinen hätänumero 112
  • Poliisin hätänumero 113 (esim. liikenneonnettomuus, rikosasiat)
  • Moottoriteiden liikennetiedotteet (myös englanniksi) 080 2244
  • Muiden teiden liikennetiedotteet 01-530 5300 ja 031-64 64 64
  • Tiepalvelu 1987

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on Slovenian merkittävin turvallisuusriski. Vaaratilanteita aiheuttavat moottoriteiden ylisuuret nopeudet, pienempien teiden ylisuuret tilannenopeudet, uhkarohkeat ohitukset sekä vuoristo- ja rannikkoteiden kapeus yhdistettynä ajotapoihin. Talvirengaspakko on voimassa 15.11.–15.3. Rattijuopumuksen promilleraja on 0,5. Liikennepoliisin toiminta Sloveniassa ei ole kovin näkyvää.

Vilkas polkupyöräliikenne sekä kaupungeissa että maanteillä on syytä huomioida. Pysäköityyn autoon ei tule jättää näkyville radiota, matkapuhelinta ja muuta varkaita houkuttelevaa.

Rannikon tuntumassa autolla liikkuvan on syytä kesäkuukausina varautua ruuhkiin. Huoltoasemien verkosto on tiivis. Moottoriteiden käyttöä varten autoihin on hankittava digitaalinen moottoritiemaksutarra: https://evinjeta.dars.si/selfcare/en(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Ajankohtaista tietoa autoliikenteestä löytyy sivulta https://www.promet.si/en(Linkki toiselle web-sivustolle.)[MH1]

Luonnonolot

Slovenia on maanjäristysaluetta ja maanjäristyksen mahdollisuus on aina olemassa. Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita maanjäristystilanteessa.

Rankkasateiden yhteydessä tulvat ja maanvyörymät ovat mahdollisia ja voivat aiheuttaa suuriakin tuhoja.

Terveys

Suurlähetystö suosittelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) hankkimista. Kelan myöntämällä ilmaisella kortilla matkailija saa välttämätöntä hoitoa akuutissa sairaustapauksessa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat.

Sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta, eikä sairaankuljetuksia ulkomailta kotimaahan.

Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Liikuntarajoitteisten tarpeita ei ole otettu kaikkialla Sloveniassa huomioon. Kulkuväylillä voi olla portaita, kynnyksiä tai muita liikkumista vaikeuttavia esteitä.

Vesijohtovesi on juomakelpoista kaikkialla Sloveniassa.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um@gov.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat