7.2.2019

Kazakstan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Matkailu maassa on verraten turvallista. Suuria väkijoukkoja ja liikkumista yksin pimeällä hyvä välttää.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Kazakstanin turvallisuustilanne on rauhallinen. Poliittinen tilanne on suhteellisen vakaa ja normaali.

Kazakstanissa liikuttaessa on syytä noudattaa yleistä varovaisuutta ja seurata viranomaistiedotteita.
Suuriin väkijoukkoihin ja poliittisiin mielenilmaisuihin ei pidä mennä mukaan.

Poliisin hälytysnumero on 102.

Erityiset turvallisuusriskit

Matkustaminen Kiinan rajan lähelle tai sotilasalueiden läheisyyteen edellyttää etukäteen hankittavia erityislupia.

Kielitaidottoman ja/tai aluetta tuntemattoman on syrjäseuduille matkustaessaan suositeltavaa hankkia paikallinen opas. Maastossa liikuttaessa on noudatettava varovaisuutta ja huolehdittava, että tarvittavat luvat ovat kunnossa.

Rikollisuus

Liikkumista pimeään aikaan ja varsinkin yksin tulee välttää. Yleisimpiä turisteihin kohdistuvia rikoksia ovat taskuvarkaudet ja pahoinpitelyt. Suurin osa ulkomaalaisiin kohdistuvista rikoksista tapahtuu matkailijoiden suosimien hotellien läheisyydessä sekä paikallisilla markkinoilla. Ryöstöjä on tapahtunut Atyraun ja Aktaun alueiden ulkomaalaisyhteisöissä. Rahat ja arvoesineet kannattaa pitää poissa näkyvistä.

Rikolliset saattavat esiintyä poliiseina. Poliisin on aina osoitettava henkilöllisyytensä. Kaikista väärinkäytöksistä on syytä ilmoittaa viranomaisille.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennekulttuuri poikkeaa suomalaisesta. Autot ja tiestö ovat Kazakstanissa usein huonokuntoisia. Turvavöiden käyttö etupenkeillä on pakollista ja poliisi valvoo tätä huolella. Takapenkeillä ei usein ole turvavöitä. Liikennesääntöjä ei aina noudateta ja ylinopeudet ovat yleisiä.

Huoltoasemia on maanteillä melko harvassa, joten polttoainetta kannattaa ottaa mukaan riittävä määrä myös varakanistereihin lähdettäessä pidemmälle matkalle. Polttoainetta on parempi ostaa vain tunnetuilta ketjuilta sen laadun epätasaisuudesta johtuen.

Liikennepoliisi saattaa sakottaa rahastusmielessä aiheettomasti. Ajamista öiseen aikaan kannattaa välttää. Useimmissa taajamissa vain pääkadut ovat valaistuja. Talvisin tienpinnat ovat usein vaarallisen liukkaita ja talvella kaupunkien ulkopuolisia teitä voidaan sulkea lumimyrskyn tai kovan tuulen vuoksi.

Yksityisautojen käyttöä takseina kannattaa välttää. Virallistenkin taksien kanssa kannattaa sopia matkan hinta jo etukäteen ongelmien välttämiseksi.

Julkiset kulkuvälineet ovat melko turvallisia. Astanassa ja Almatyssa, verrattuna maaseutuun, suurin osa paikallisbusseista on melko uusia ja ne kulkevat säännöllisesti. Bussit ovat usein hyvin täysiä ja niissä saattaa liikkua taskuvarkaita.

Junalla matkustaminen on turvallista ja suosittua ja kalusto on melko uutta.

Paikallisten lentokoneiden kunto vaihtelee ja on suositeltavaa tarkastaa paikallisen lentoyhtiön kaluston kunto jo matkaa suunniteltaessa. Osoitteesta http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_fi.htm voi tarkistaa päivitetyn listan lentoyhtiöistä, joille EU on asettanut lentokiellon tai -rajoituksia unionin alueelle.

Luonnonolot

Kazakstan on maanjäristysherkkää aluetta ja lieviä maanjäristyksiä on tapahtunut erityisesti maan kaakkoisosissa. Etelä-Kazakstanissa (Shymkentin alueella) tulvii lumen sulamisen aikoihin. Tulvat voivat olla hyvin voimakkaita.

Terveys

Terveydenhoidon ja hygienian taso ei vastaa länsimaista. Pienemmille paikkakunnille matkustettaessa on hyvä ottaa mukaan omia lääkintävälineitä. Lääkkeistäkin saattaa olla pulaa.

Hätätilanteessa päivystävään yleiseen sairaalaan vievän ambulanssin voi soittaa numerosta 103. Paikallisten sairaaloiden käyttöä kannattaa harkita.

Metsäiselle ja vuoristoalueelle etenkin alkukesän kuukausina matkustettaessa, tulee ottaa huomioon myös puutiaisten välittämä puutiaisaivotulehdus. Maassa esiintyy myös tuberkuloosia ja HI-virusta. Etelä-Kazakstanissa on tavattu muutama tapaus Krimin-Kongon verenvuotokuumetta ja maaseudulla on ollut niin ikään borrelioositapauksia.

Etenkin kesäkuukausina tulisi kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan ruokia ja juomia valmistettaessa vatsatautien ja ruokamyrkytysten välttämiseksi. Matkailijan suositellaan käyttävän vain pullotettua vettä. Mikäli on turvauduttava vesijohtoveteen, vesi kannattaa keittää ennen sen nauttimista.

Matkailijalla on hyvä olla laaja matkavakuutus. Sen tulisi kattaa vakavan sairaus- tai onnettomuustapauksen yhteydessä myös lentoevakuointi Suomeen. Monet sairaalat eivät hyväksy kansainvälisiä matkavakuutuksia tai hyväksyvät ainoastaan tiettyjä vakuutusyhtiöitä. Lisäksi monet sairaalat eivät hyväksy kansainvälisiä luottokortteja, ainoastaan käteistä paikallista valuuttaa (tenge). Selvitä ennen matkalle lähtöä omasta vakuutusyhtiöstäsi, mihin klinikkaan Kazakstanissa sinun tulee hätätapauksessa ottaa yhteyttä.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Huumeiden käytöstä, salakuljetuksesta tai hallussapidosta seuraa kovia rangaistuksia.

Homoseksuaalinen kanssakäyminen ei ole rangaistavaa, mutta se ei edelleenkään ole laajalti hyväksyttyä.

Yli kuukauden kestävillä oleskeluilla HIV-negatiivisuus on todistettava tuoreella todistuksella viranomaisille.

Joidenkin kohteiden, kuten esimerkiksi armeijan rakennusten ja niiden ympäristön, raja-alueiden ja eräiden virallisten rakennusten valokuvaaminen on rajoitettua. Rajoituksista ei aina ilmoiteta kyltein.

Passi tai lähetystön varmistama kopio passista ja viisumista on pidettävä koko ajan mukana. Passiton henkilö voidaan pidättää. Ilmoita lähimmälle poliisiasemalle jos passisi katoaa ja pyydä kopio ilmoituksesta tai mahdollisesta tutkinta-asiakirjasta. Toimita poliisiasemalta saatu kopio Suomen suurlähetystöön, joka voi myöntää matkustusasiakirjan kotimatkaa varten. Matkalle kannattaa ottaa mukaan muutama passivalokuva.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Astanan-suurlähetystö

Astana Tower, 17th floor
12 Samal Microdistrict
ASTANA Z10F1M5
KAZAKHSTAN
+7 717 244 2121
sanomat.AST@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1
Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2
Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3
Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4
Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat