Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
16.9.2021

Kazakstan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Yleisesti turvallista, vältä mielenosoituksia.

Ajankohtaista

Kazakstan on keskeyttänyt viisumivapaan maahantulon 31.12.2021 saakka. Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi Kazakstanin suurlähetystöstä. Ajankohtaista tietoa Kazakstanin tilanteesta löydät myös edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/kaz/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/kazakstanin-viranomaisten-ohjeita-p-c3-a4ivitetty-23.3.2020-/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Uusimmat ohjeet kannattaa kuitenkin aina tarkistaa Kazakstanin viranomaisten verkkosivuilta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Kazakstanin turvallisuustilanne on vakaa. Poliittinen tilanne on suhteellisen rauhallinen ja normaali.

Kazakstanissa liikuttaessa on syytä noudattaa yleistä varovaisuutta ja seurata viranomaistiedotteita. Suuriin väkijoukkoihin ja poliittisiin mielenilmaisuihin ei pidä mennä mukaan.

Poliisin hätänumero on 102.

Erityiset turvallisuusriskit

Matkustaminen Kiinan rajan lähelle tai sotilasalueiden läheisyyteen edellyttää etukäteen hankittavia erityislupia.

Kielitaidottoman ja/tai aluetta tuntemattoman on syrjäseuduille matkustaessaan suositeltavaa hankkia paikallinen opas.

Maastossa liikuttaessa on noudatettava varovaisuutta ja huolehdittava, että tarvittavat luvat ovat kunnossa.

Rikollisuus

Liikkumista pimeään aikaan, varsinkin yksin tulee välttää.

Yleisimpiä turisteihin kohdistuvia rikoksia ovat taskuvarkaudet ja pahoinpitelyt. Suurin osa ulkomaalaisiin kohdistuvista rikoksista sattuu matkailijoiden suosimien hotellien läheisyydessä sekä paikallisilla markkinoilla. Ryöstöjä on tapahtunut esimerkiksi Atyraun ja Aktaun alueiden ulkomaalaisyhteisöissä. Rahat ja arvoesineet kannattaa pitää poissa näkyvistä.

Rikolliset saattavat esiintyä poliiseina. Poliisin on aina osoitettava henkilöllisyytensä. Kaikista väärinkäytöksistä on syytä ilmoittaa viranomaisille. Myös oikeat poliisit saattavat yrittää sakottaa turisteja rahastusmielessä esimerkiksi tekaistujen tieliikennerikkomusten nojalla. Korruptio on muutenkin yleistä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennekulttuuri poikkeaa suomalaisesta. Autot ja tiestö ovat Kazakstanissa usein huonokuntoisia. Turvavöiden käyttö etupenkeillä on pakollista ja poliisi valvoo tätä huolella. Takapenkeillä ei usein kuitenkaan ole turvavöitä tai niitä ei käytetä. Liikennesääntöjä ei ylipäätänsä aina noudateta ja ylinopeudet ovat yleisiä.

Huoltoasemia on maanteillä melko harvassa, joten pidemmälle matkalle lähdettäessä polttoainetta kannattaa ottaa mukaan riittävä määrä, myös varakanistereihin. Polttoainetta on parempi ostaa vain tunnetuilta ketjuilta sen laadun epätasaisuudesta johtuen.

Ajamista öiseen aikaan kannattaa välttää. Useimmissa taajamissa vain pääkadut ovat valaistuja. Talvisin tienpinnat ovat usein vaarallisen liukkaita ja talvella kaupunkien ulkopuolisia teitä voidaan sulkea lumimyrskyn tai kovan tuulen vuoksi.

Yksityisautojen käyttöä takseina kannattaa välttää. Virallistenkin taksien kanssa kannattaa sopia matkan hinta jo etukäteen ongelmien välttämiseksi. Julkiset kulkuvälineet ovat melko turvallisia. Nur-Sultanissa ja Almatyssa suurin osa paikallisbusseista on melko uusia ja ne kulkevat säännöllisesti. Bussit ovat usein hyvin täysiä ja niissä saattaa liikkua taskuvarkaita.

Junalla matkustaminen on yleisesti ottaen turvallista ja suosittua, ja junakalusto on melko luotettavaa. Yksin matkustavien naisten kehotetaan kuitenkin harkitsemaan yöjunilla matkustamista, sillä junissa on sattunut joitakin häirintätapauksia.

Paikallisten lentokoneiden kunto vaihtelee ja on suositeltavaa tarkastaa paikallisen lentoyhtiön kaluston kunto jo matkaa suunniteltaessa. Osoitteesta https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_en(Linkki toiselle verkkosivustolle) voi tarkistaa päivitetyn listan lentoyhtiöistä, joille EU on asettanut lentokiellon tai -rajoituksia unionin alueelle.

Luonnonolot

Kazakstan on maanjäristysherkkää aluetta ja lieviä maanjäristyksiä on tapahtunut erityisesti maan kaakkoisosissa.

Etelä-Kazakstanissa (Shymkentin alueella) tulvii yleensä lumen sulamisen aikoihin. Tulvat voivat olla hyvin voimakkaita.

Talvella ilmanlaatu Nur-Sultanissa on usein heikko lämmittämiseen käytettävän kivihiilen polton ja autojen pakokaasujen takia.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja: https://finlandabroad.fi/web/kaz/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/kazakstanin-viranomaisten-ohjeita-p-c3-a4ivitetty-23.3.2020-/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleisesti ottaen terveydenhoidon ja hygienian taso ei vastaa länsimaista. Pienemmille paikkakunnille matkustettaessa on hyvä ottaa mukaan omia lääkintävälineitä. Myös lääkkeistä saattaa olla pulaa.

Hätätilanteessa ambulanssin soittaminen päivystävään yleiseen sairaalaan tapahtuu numerosta 103. Paikallisten sairaaloiden käyttöä kannattaa kuitenkin harkita.

Metsäiselle ja vuoristoalueelle etenkin alkukesän kuukausina matkustettaessa tulee ottaa huomioon puutiaisten välittämä puutiaisaivotulehdus. Maassa esiintyy myös tuberkuloosia ja HI-virusta. Etelä-Kazakstanissa on tavattu muutama tapaus Krimin-Kongon verenvuotokuumetta ja maaseudulla on ollut borrelioositapauksia.

Vatsatautien ja ruokamyrkytyksen välttämiseksi etenkin kesäkuukausina tulee kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan ruokia ja juomia valmistettaessa. Matkailijan on syytä käyttää vain pullotettua vettä. Mikäli on turvauduttava vesijohtoveteen, vesi kannattaa keittää ennen sen käyttämistä.

Matkailijalla on hyvä olla laaja matkavakuutus, joka kattaa myös lentokone-evakuoinnin Suomeen vakavan sairaus- tai onnettomuustapauksen yhteydessä. Monet sairaalat eivät joko hyväksy kansainvälisiä matkavakuutuksia lainkaan tai hyväksyvät ainoastaan tietyt vakuutusyhtiöt. Maksaminen kansainvälisilla luottokorteilla ei ole mahdollista kaikissa sairaaloissa, jolloin maksu täytyy hoitaa paikallisella käteisvaluutalla (tenge). Selvitä ennen matkalle lähtöä omasta vakuutusyhtiöstäsi, mihin klinikkaan Kazakstanissa sinun tulee hätätapauksessa ottaa yhteyttä.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Huumeiden käytöstä, salakuljetuksesta tai hallussapidosta seuraa kovia rangaistuksia.

Homoseksuaalinen kanssakäyminen ei ole rangaistavaa, mutta se ei edelleenkään ole laajalti hyväksyttyä.

Yli kuukauden kestävää maassa oleskelua varten viranomaisille on toimitettava todistus HIV-negatiivisuudesta.

Joidenkin kohteiden, kuten armeijan rakennusten ja niiden ympäristön, raja-alueiden ja eräiden hallinnollisten rakennusten valokuvaaminen on rajoitettua. Rajoituksista ei aina ilmoiteta kyltein.

Passi tai lähetystön varmistama kopio passista ja viisumista on pidettävä koko ajan mukana. Passiton henkilö voidaan pidättää. Ilmoita lähimmälle poliisiasemalle, jos passisi katoaa ja pyydä kopio ilmoituksesta tai mahdollisesta tutkinta-asiakirjasta. Toimita poliisiasemalta saatu kopio Suomen suurlähetystöön Nur-Sultanissa, joka voi myöntää matkustusasiakirjan kotimatkaa varten. Matkalle kannattaa ottaa mukaan muutama passivalokuva hätätilanteiden varalta.

Maahantulosäännökset

Kazakstanilla on Suomessa suurlähetystö. Sen yhteystiedot voit tarkistaa osoitteesta Kazakstanin suurlähetystö https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-helsinki(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat