Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua, joiden osalta Suomen sisärajavalvonta ja karanteenisuositus loppui 15.6. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi ko. maan lähimmästä edustustosta

Lue lisää
12.3.2020

Israel: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Gaza, Betlehem: Vältä kaikkea matkustamista. Länsiranta: vältä tarpeetonta matkustamista. Raja-alueilla (Gaza, Libanon, Syyria ja Egypti): Noudata erityistä varovaisuutta. Länsi- ja Itä-Jerusalemissa sekä Länsirannalla on usein levotonta ja väkivallantekoja. Yksittäisiä väkivallantekoja Israelissa.

Ajankohtaista

Korona-virus

ISRAEL
Israelin terveysministeriö on asettanut 14 päivän karanteenimääräyksen kaikille maahan saapuville Israelin kansalaisille sekä Israelissa asuville ulkomaalaisille 9.3. Määräys astui voimaan heti. Ulkomaalaisille matkailijoille määräys astuu voimaan torstaina 12.3. klo 20. Määräys on asetettu kahdeksi viikoksi, ja sen mahdollisesta jatkumisesta päätetään myöhemmin.

Israelin viranomaisten mukaan 12.3. klo 20 jälkeen ulkomaalaisia matkailijoita ei päästetä maahan. Niiden ulkomaan kansalaisten, jotka asuvat maassa pysyvästi, mutta joilla ei ole israelilaista henkilöllisyystodistusta, tulee olla yhteydessä lähtömaansa Israelin suurlähetystöön ja selvittää maahantulon tarve. Tämä tulee tehdä ennen matkalle lähtöä. Karanteenia ei voi suorittaa esim. hotellissa tai AirBnB:ssa.

Määräysten soveltamiskäytännöt ovat vielä tarkentamattomia. Suomalaisia, jotka suunnittelevat matkaa Israeliin, pyydetään olemaan yhteydessä Israelin suurlähetystöön Helsingissä.

Seuraa myös paikallisviranomaisten tiedotteita ja mahdollisia matkustusrajoitteita Israelin terveysministeriön ylläpitämältä sivustolta:
https://www.health.gov.il/English/Topics/Diseases/corona/Pages/default.aspx

Kiristyneet turvallisuusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä ja matkustaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

PALESTIINALAISALUE:
Palestiinalaisalueelle on julistettu 6.3. kuukauden mittainen hätätila. Matkailukohteet, hotellit sekä osa ravintolaista ja kahviloista on suljettu. Viranomaiset kehottavat välttämään kaikkea tarpeetonta liikkumista eri alueiden välillä. Betlehemin, Beit Jalan ja Beit Sahourin alueet ovat suljettuja.

Ulkoministeriö ja suurlähetystöt seuraavat tilannetta tiiviisti. THL päivittää sivuillensa ajantasaista tietoa ja ohjeistusta https://thl.fi

Suosittelemme matkustusilmoituksen tekemistä kaikille matkustajille https://matkustusilmoitus.fi/

Turvallisuustilanne alueella vaihtelee ja voi muuttua nopeasti. Matkustajia ja alueella asuvia suositellaan seuraamaan turvallisuustilannetta tiedotusvälineistä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Israelissa ja Palestiinalaisalueella terrori-iskujen riski. Levottomuutta ja yksittäisiä väkivallantekoja esiintyy usein etenkin Länsi- ja Itä-Jerusalemissa sekä Länsirannalla. Alueella on myös raketti-iskujen riski.

Ulkomaalaiset eivät ole harkitusti terrorismin kohteena, mutta välillisesti uhka kohdistuu myös heihin. Kivien ja polttopullojen heittely, puukotukset sekä esimerkiksi autolla väkijoukkoon ajamalla tehdyt iskut ovat mahdollisia ja voivat kohdistua myös sivullisiin.

Israelissa tehdään turvatarkastuksia paljon ja kaikkialla. Passi on aina syytä olla mukana. Maahan saavuttaessa ja maasta lähdettäessä erityiset turvatarkastajat esittävät matkustajille kysymyksiä. Tarkastuksiin on syytä suhtautua asiallisesti ja vastata esitettyihin kysymyksiin. Matkatavarat saatetaan tutkia. Kauppakeskusten, supermarkettien, ravintoloiden, pankkien yms. ovella laukkujen sisältö tarkastetaan. Turvatarkastuksilla estetään mahdollisia terroritekoja. Tarkastukset ovat matkailijankin edun mukaisia.

Itä-Jerusalemin alueella, mukaan lukien vanhakaupunki, on poliittisen tilanteen vuoksi ajoittain hyvin levotonta. Esimerkiksi vanhassa kaupungissa sijaitsevien Al-Aqsan moskeijan ja Länsimuurin (Itkumuurin) alueilla vierailevien on syytä noudattaa tavanomaista suurempaa varovaisuutta ja varautua perusteellisiin turvatarkastuksiin.

Liikkumista Öljymäellä sekä vanhassa kaupungissa tulee välttää pimeällä. Alueella on esiintynyt taskuvarkauksia ja ajoittain turisteihinkin kohdistunutta väkivaltaa.

Vältä julkisen liikenteen ja Länsi- ja Itä-Jerusalemin läpi kulkevan Light Rail –raitiovaunun käyttöä mahdollisuuksien mukaan.

Ääriortodoksien asuinalueilla (erityisesti Mea Shearim) on esiintynyt vihamielistä suhtautumista turisteihin, etenkin sapattina.

Tutustu paikallisviranomaisten varautumisohjeisiin:

Home Front Command (http://www.oref.org.il/894-en/Pakar.aspx - toimii ainoastaan israelilaisesta IP-osoitteesta)

Seuraa paikallisviranomaisten väestösuojeluvaroituksia ja väestösuojeluohjeita

Seuraa myös paikallisia tiedotusvälineitä.

Turistikohde Eilatin turvallisuustilanne on ollut yleisesti ottaen hyvä, mutta raketti- ja muiden iskujen mahdollisuus on olemassa.

Vältä raja-alueita. Israelin ja Egyptin rajan läheisyydessä, raja-asemilla sekä Egyptin puolella vierailtaessa on tarpeen varautua tavallista perusteellisempiin turvatarkastuksiin sekä turvallisuustilanteesta johtuviin mahdollisiin matkustusviivästyksiin. Teiden turvallisuustilanteen suhteen tulee noudattaa paikallisviranomaisten ohjeita, muun muassa teiden aukiolojen suhteen.

Kaikkea matkustamista Gazaan on vältettävä. Israel kontrolloi Gazan rajanylityspaikkoja. Gazan puolella on pitkin koko Israelin vastaista rajaa Israelin armeijan valvoma niin kutsuttu turvavyöhyke, joka on erityisen riskialtista aluetta.

Gazan infrastruktuuri on Israelin sotilasoperaation jäljiltä edelleen paikoin vaurioitunut. Erityisen riskin aiheuttavat myös mahdolliset räjähtämättömät ammukset. Ulkomaalaisten kidnappausriski on olemassa. Sähkön ja veden jakelussa on merkittäviä katkoja.

Suomella ei ole Gazassa edustustoa. Hätätilanteissa tulee olla yhteydessä Suomen suurlähetystöön Tel Avivissa. Suurlähetystön mahdollisuudet avustamiseen Gazassa ovat kuitenkin vähäiset, etenkin jos rajanylityspisteet suljetaan kokonaan.

Kulku Länsirannalle on Israelin viranomaisten kontrolloimaa ja liikkuminen tapahtuu Israelin armeijan tarkastuspisteiden kautta. Kaikki liikkuminen tulee ajoittaa valoisaan vuorokauden aikaan. Palestiinalaisalueella henkilöllisyyspaperit on pidettävä aina mukana.

Länsirannalla erityistä varovaisuutta tulee noudattaa Israelin tarkastuspisteiden läheisyydessä, liikuttaessa Länsirannalla Jeninin, Nablusin ja Hebronin alueella sekä siirtokuntien ja pakolaisleirien läheisyydessä. Liikkumista Hebronin vanhassa kaupungissa tulee välttää.

Vältä kaikkia siirtokuntalaisten ja palestiinalaisten mielenosoituksia Länsirannalla, ml. Itä-Jerusalem. Muun muassa Bil'inin, Ni’linin ja Nabi Salehin kylissä on perjantaisin mielenosoituksia niin sanotun turva-aidan reittiä vastaan. Nämä mielenosoitukset johtavat usein väkivaltaisiin yhteenottoihin Israelin armeijan ja mielenosoittajien välillä. Näihin mielenosoituksiin osallistuminen on hyvin vaarallista. Matkustamista Palestiinalaisalueelle rakennettuihin laittomiin siirtokuntiin tulee välttää, osassa siirtokunnista voidaan suhtautua vihamielisesti ulkomaalaisiin.

Suurlähetystö suosittelee, että Israelissa ja Palestiinalaisalueella asuvat ja matkailevat Suomen kansalaiset ilmoittavat henkilötietonsa matkustusilmoitus.fi-palvelun kautta.

Yleiset hätänumerot Israelissa ja Palestiinalaisalueella
Poliisi: 100
Sairaankuljetus: 101
Palokunta: 102

Rikollisuus

Rikollisuutta ei Israelissa ole sen enempää kuin länsimaissa yleensä. Normaalia varovaisuutta on viisasta noudattaa varsinkin pimeän aikaan. Peukalokyydillä matkustaminen ei ole turvallista. Turistikohteissa on taskuvarkaita sekä turisteilta rahaa kärttäviä erilaisten palvelujen tarjoajia. Jo turvallisuustilanteenkin takia on hyvä pysyä aina omien laukkujen läheisyydessä. Turvatoimien tehostaminen on osaltaan vähentänyt muuta rikollisuutta.

Palestiinalaisalueella ulkomaisiin kohdistuva rikollisuus on vähäistä, mutta normaalia varovaisuutta on syytä noudattaa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Israelin puolella liikenneväylät ja niihin liittyvä infrastruktuuri on modernia ja hyväkuntoista. Liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta. Liikennettä on paljon, ajonopeudet korkeita, ajotyyli toisinaan aggressiivinen ja liikennesääntöihin suhtaudutaan suurpiirteisesti. Liikenteessä tuleekin noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta.

Juutalaisen juhlapyhän yom kippurin aikana (syys–lokakuussa) autolla ajo on kiellettyä ja maa tyhjeneekin moottoriliikenteestä täysin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vallatessa ajoradat.

Israelin liikenne- ja tieturvallisuusministeriön verkkosivut: https://www.gov.il/en/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety

Palestiinalaisalueella liikennekulttuuri eroaa suuresti suomalaisesta eikä liikennesäännöistä usein välitetä. Ajotyyli on toisinaan aggressiivinen. Autojonot Israelin viranomaisten tarkastuspisteillä ovat usein pitkiä. Tiehidasteet ovat usein ilman merkintää. Tiet ovat huonossa kunnossa erityisesti pienemmissä palestiinalaiskylissä. Toisaalta Israelin rakentamat siirtokuntatiet Länsirannalla ovat moderneja ja valaistuja. Palestiinalaisrekisterikilvillä niihin ei kuitenkaan pääse ilman erillistä lupaa.

Luonnonolot

Talvisin sateiden aikaan monin paikoin voi esiintyä mutavyöryjä. Jordanjoen laakso on maanjäristysaluetta. Kuivana kautena maasto- ja metsäpalot ovat mahdollisia.

Paikallisen viranomaisen toimintaohjeet poikkeuksellisissa luonnonolosuhteissa ja -onnettomuuksissa: http://www.oref.org.il/894-en/Pakar.aspx (toimii ainoastaan israelilaisesta IP-osoitteesta käsin).

Terveys

Paikallinen terveydenhuolto on kallista ja etenkin sairaalamaksut hyvin korkeita.

Tarkista ennen matkaa, mitä matkavakuutuksesi kattaa, mukaan lukien alueellinen kattavuus ja mahdolliset konfliktitilanteet.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Uskonnollisissa paikoissa on syytä noudattaa varovaisuutta ja kunnioittaa paikallista tapakulttuuria. Israelin arabien ja juutalaisten välisten jännitteiden kärjistyminen on mahdollista erityisesti uskonnollisten juhlapyhien aikaan.

Israelin viranomaiset hyväksyvät samaa sukupuolta olevien rekisteröidyn parisuhteen ja varsinkin suurissa kaupungeissa suhtautuminen on vapaamielistä. On kuitenkin syytä huomioida, että ääriuskonnolliset piirit vastustavat homoseksuaalisuutta voimakkaasti. Koska heidän reaktionsa saattavat olla hyvinkin arvaamattomia, jopa väkivaltaisia, on pidättyväinen käyttäytyminen lähinnä heidän asuinalueillaan suositeltavaa.

Jerusalemissa liikuttaessa on yleisesti syytä noudattaa hillittyä pukeutumistapaa.

Maahantulosäännökset

Kaksoiskansalaisia, joilla on sekä palestiinalaishallinnon että jonkun muun valtion myöntämä passi, kohdellaan Israelin taholta palestiinalaisina ja liikkuminen saattaa olla vaikeaa.

Jos olet tullut karkotetuksi tai käännytetyksi Israelista tai olet oleskellut maassa laittomasti, tarkista tilanteesi Israelin Helsingin-suurlähetystöstä http://embassies.gov.il/helsinki/Pages/default.aspx tai Israelin sisäministeriöstä https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_interior ennen matkaa.

Myös henkilöiden, jotka ovat syntyneet Palestiinalaisalueella, nykyisestä kansalaisuudestaan riippumatta, on syytä tarkistaa, tarvitaanko mahdollista maahantulolupaa.

https://new.goisrael.com/

http://embassies.gov.il/helsinki/Pages/default.aspx

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Tel Avivin -suurlähetystö

Adgar360 (31. kerros)
Hashlosha Street 2
6706054 TEL AVIV
ISRAEL
+972 3 745 6600
sanomat.tel@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat