Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua, joiden osalta Suomen sisärajavalvonta ja karanteenisuositus loppui 15.6. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi ko. maan lähimmästä edustustosta

Lue lisää
7.5.2020

Georgia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

:

Muut turvallisuustason tiedot

Georgia on suhteellisen turvallinen matkailumaa. Vältettävä tarpeetonta matkustamista Abhasiaan ja Etelä-Ossetiaan, jonne voi matkustaa vain Georgian sisäministeriön erityisluvalla.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Georgian ulkoministeriön tiedotteita asiasta voi seurata: https://mfa.gov.ge/

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Georgia on yleisesti turvallinen matkailumaa, mutta vältä matkustamista Abhasiaan ja Etelä-Ossetiaan sekä niiden hallinnollisten rajojen läheisyyteen (lisää tietoa kohdassa Erityiset turvallisuusriskit). Siellä vaarana ovat myös räjähtämättömät ammukset ja miinat, joita on vuoden 2008 Georgian sodan taistelupaikoilla erityisesti hallinnollisen rajan läheisyydessä.

Vältä mielenosoituksia ja suuria väkijoukkoja. Erityisesti Tbilisissä on joskus esiintynyt väkivaltaisuuksia mielenosoituksissa.

Hätätilanteessa Suomen kansalaiset voivat kääntyä muiden EU-maiden ja Pohjoismaiden suurlähetystöjen puoleen, esimerkiksi Ruotsin tai Viron.

Erityiset turvallisuusriskit

Vältä matkustamista Abhasiaan ja Etelä-Ossetiaan. Alueille voi matkustaa Georgian kautta vain Georgian sisäministeriön erityisluvalla. Maahantulo separatistialueiden kautta Georgiaan on Georgian lain mukaan rikos, josta voi seurata neljä vuotta vankeutta. Passissa oleva separatistialueiden leima on johtanut Georgiassa myös jälkikäteen rikosseuraamuksiin.

Rikollisuus

Noudata normaalia varovaisuutta. Öiseen aikaan liikuttaessa on varminta käyttää virallisia takseja.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne pääkaupungissa Tbilisissä on vilkasta, eikä liikennesääntöjä aina noudateta. Tiet maaseudulla saattavat olla heikossa kunnossa, ja huoltoasemia on paikoitellen melko harvassa. Alkoholin promilleraja on nolla.

Julkinen liikenne on suhteellisen turvallista. Bussit ovat kuitenkin usein hyvin täysiä ja huonokuntoisia. Junalla matkustaminen on pääsääntöisesti turvallista. Erityisesti yöjunissa on hyvä muistaa lukita oman hytin ovi.

Luonnonolot

Alueella esiintyy silloin tällöin maanjäristyksiä. Vuoristotiet ovat talviaikaan usein ajokelvottomia lumentulon vuoksi. Keväällä ja kesällä voimakkaat sateet heikentävät teiden kuntoa. Keväisin sulamisvesien ja sateitten aiheuttamat tulvat ovat mahdollisia.

Terveys

Matkailijalla on hyvä olla laaja matkavakuutus. Sen tulisi kattaa vakavan sairaus- tai onnettomuustapauksen yhteydessä lentoevakuointi Suomeen.

Julkisen terveydenhuollon taso on heikko ja sairaaloiden varustetaso vaatimaton. Terveydenhuollon palvelut ovat maaseudulla lähes olemattomia. Sairaalapalvelut ovat ulkomaalaiselle hyvin kalliita.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Rangaistukset huumausaineiden väärinkäytöstä ovat ankaria. Huumausaineiden käytöstä voi saada pitkiä vankilatuomioita ja huomattavan korkeita sakkoja. Georgian lainsäädäntö ei erittele mietoja tai voimakkaita huumausaineita.

Valokuvauksessa kannattaa käyttää maalaisjärkeä. Sotilaskohteiden kuvaamista on syytä välttää. Uskonnollisia kohteita kuvattaessa on hyvä pyytää siihen lupa.

Maahantulosäännökset

Maahantulomääräyksiä koskevaa tietoa on saatavilla esimerkiksi Georgian Helsingin-suurlähetystöstä, sähköposti helsinki.emb@mfa.gov.ge tai Georgian Tukholman suurlähetystöstä, sähköposti geoemb.sweden@telia.com.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Etelä-Kaukasiassa

ITA-22@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat