Ihmisoikeudet ja kansalaisyhteiskunta vahvistuivat Keniassa, kun slummiyhteisö sai äänensä kuuluviin

Slummiyhteisö voitti oikeusjutun lähiympäristöä saastuttavaa yritystä vastaan. Päätös on ennakkotapaus, jota muut ruohonjuuritason yhteisöt voivat käyttää perätessään oikeuksia ja korvauksia ympäristörikkeissä.

Kenialaisen Center for Justice, Governance and Environmental Action (CJGEA) -järjestön toiminnan ansiosta Owinouhurun yhteisön lähiympäristöä lyijypäästöillä saastuttanut metallisulatto suljettiin vuonna 2014. Heinäkuussa 2020 mombasalainen tuomioistuin määräsi muiden muassa metallisulaton omistajan ja Kenian valtion maksamaan korvauksia yhteisön asukkaille sekä puhdistamaan saastuneen maan. Päätöksestä tehtiin valitus, ja kesällä 2023 kenialainen valitustuomioistuin kumosi uhreille aiemmin määrätyt miljoonakorvaukset. CJGEA jatkaa oikeustaisteluaan viemällä tapauksen korkeimpaan oikeuteen.

Tausta

Metallisulatto Mombasan lähellä levitti ympäristöönsä lyijyä, joka sairastutti läheisen Owinouhurun yhteisön asukkaita. Vuonna 2009 kenialainen Phyllis Omido alkoi puolustaa ihmisten oikeutta puhtaaseen ympäristöön ja perusti ympäristöoikeuksia ajavan järjestön (CJGEA).  

Kenian vuonna 2010 hyväksytty perustuslaki takaa ihmisille oikeuden puhtaaseen ympäristöön. Toimivan kansalaisyhteiskunnan ja demokratian toteutumiseen tarvitaan oikeudenmukaisen lainsäädännön lisäksi valveutuneita ja aktiivisia kansalaisia, jotka vaativat oikeuksiaan.  

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS on kehitysyhteistyövaroilla tukenut CJGEA-järjestöä vuodesta 2015. KIOSin tuella CJGEA on muun muassa kouluttanut toimittajia ympäristö- ja terveysoikeuksista sekä vahvistanut ympäristönpuolustajien osaamista ja toimintaa Keniassa. 

KIOS tukee myös Owinouhurun jatko-oikeudenkäyntiä. KIOS on tukenut CJGEA-järjestön työtä 191 900 eurolla vuosina 2015–2022.

Keskeistä KIOSin tuessa on parantaa ihmisten kykyä vaatia oikeuksiaan. Ratkaisuja ei tuoda ulkopuolelta, vaan järjestöt ja yhteisöt toimivat omista lähtökohdistaan.