Kehitysevaluoinnin raportti 2013–2014

Kuluva vuosi 2015 on julistettu evaluoinnin kansainväliseksi teemavuodeksi. Evaluoinnin teemavuoden kunniaksi ulkoasiainministeriön kehitysevaluoinnin yksikkö (EVA-11) järjestää useita evaluointia ja erityisesti evaluointikulttuuria edistäviä tilaisuuksia. Samalla paneudumme evaluointitoimen kehittämiseen entistä systemaattisemmin osana kehityspolitiikan ja -yhteistyön kokonaisuutta.

Tämän vuoden aikana toteutuu myös suurelta osaltaan vuoden 2014 aikana tehty evaluoinnin kehittämistyö. Uudistuksia tapahtui mm. kehitysevaluoinnin yksikön hallinnollisessa asemassa, evaluointiprosessin suunnittelussa ja ohjauksessa sekä laadunvarmistuksessa. Samoin johdon vastineen valmisteluprosessia valmistuneisiin evaluointeihin liittyen kehitettiin entistä osallistavammaksi. Myös evaluointeihin liittyvää viestintää kehitettiin, mikä näkyy konkreettisimmin evaluointiraporttien uutena ulkoasuna.

Osa uudistustyöstä toteutui ulkoministeriön työjärjestystä muuttamalla. Aikaisemmin väljästi määritelty organisatorinen asema kirjattiin vuoden 2014 alussa työjärjestykseen. Tämä tarkoitti käytännössä EVA-11:n hallinnollista itsenäisyyttä, joka vaikutti selkeästi myös evaluointitoimen itsenäisyyteen ministeriössä. Uudistuksen johdosta yksikkö on nyt kehityspolitiikasta vastuussa olevan alivaltiosihteerin alaisuudessa toimiva erillisyksikkö ja vastaa omasta taloudestaan ja henkilöstöstään. Nämä ovat tärkeitä uudistuksia erityisesti evaluointiyksikön riippumattomuuden kannalta. Käytännössä EVA-11 vastaa edelleen keskitetyistä evaluoinneista, evaluointitoimen ohjeistuksesta ja evaluointikapasiteetin kehittämisestä, evaluointitoimen yleisestä kehittämisestä sekä kansainvälisestä evaluointiyhteistyöstä.

Vuoden 2014 aikana kokeiltiin useita evaluointien toteuttamiseen liittyviä uudistuksia. Osittain näiden kokeilujen pohjalta toteutettiin myös evaluointinormin uudistustyö. Uudistus edistää erityisesti evaluointien kattavuutta, systemaattisuutta, suunnitelmallisuutta sekä avoimuutta. Evaluointien julkisuuteen ja tuloksista raportoimiseen kiinnitetään tästä lähtien enemmän huomiota. Evaluointiraportit tullaan julkaisemaan ainoastaan digitaalisina, mikä mahdollistaa sen, että myös hajautetut evaluoinnit voidaan julkaista kattavasti. Uutta evaluointien julkaisujärjestelmää tullaan jatkossa kehittämään osana ministeriön tietovarastohanketta siten, että kaikista evaluoinneista voidaan systemaattisesti tehdä tietohakuja ja raportit tulevat verkkosivuillemme automaattisesti.

Tämä uudistunut evaluoinnin vuosiraportti on osa kehitystyötä. Tämä on viimeinen kaksivuotisraportti, joka kattaa vuodet 2013 ja 2014. Jatkossa raportti tullaan julkaisemaan vuosittain tiiviissä muodossa nostaen esille keskeisimmät havainnot ja haasteet evaluointien pohjalta. On myös mahdollista, että hallituskausittain tehdään yhteenveto useamman vuoden evaluoinneista. Kohderyhmäksi on selkeästi asetettu kehityspolitiikan päättäjät ja keskeiset toimijat Suomessa, mistä syystä raportti on jatkossa suomenkielinen. Raporteista voidaan tehdä myös käännöksiä tarvittaessa.

Jyrki Pulkkinen
Kehitysevaluoinnin päällikkö

Tässä palvelussa myös