Evaluointiraportti 2013:1 Täydentävyys Suomen kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä: Suomen maaohjelma Sambiassa

Ann Bartholomew

ISBN 978-952-281-204-9 (pdf)
ISSN 1235-7618

Täydentävyys Suomen kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä: Suomen maaohjelma Sambiassa

Tämä osaevaluointi täydentävyydestä Suomen maaohjelmassa Sambiassa on osa Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön täydentävyyden laajempaa evaluointia. Tutkimus rajattiin asiakirjojen kattavaan analysointiin ja joihinkin ulkoasiainministeriön henkilöstön kanssa Suomessa tehtyihin haastatteluihin.

Vuosina 2004–2012 Pariisin julistuksen tukema avun harmonisoinnin periaate edisti kehitysyhteistyön ulkoista täydentävyyttä Sambian hallituksen ja muiden avunantajien kanssa enemmän kuin Suomen kehityspolitiikan linjaukset sinänsä. Suomen maaohjelma Sambiassa sovitettiin yhteen Sambian hallituksen keskeisimpien kansallisten suunnitelmien kanssa. Yhteistyö muiden avunantajien kanssa toimi hyvin. Suomi ei kuitenkaan onnistunut rajaamaan maaohjelmaansa yleiseen budjettitukeen ja kolmeen keskeiseen sektoriin, mikä olisi ollut osoitus paremmasta työnjaosta muiden avunantajien kanssa.

Ulkoasiainministeriö ohjeisti ja seurasi ohjelmia vain vähän täydentävyyden saavuttamiseksi Suomen kehitysyhteistyön eri instrumenttien välillä. Täydentävyys instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumentin (IKI), kansalaisjärjestöyhteistyön sekä alueellisten ohjelmien ja yksityisen sektorin kanssa oli vähäistä. Vain muutamat hankkeet oli suunniteltu nimenomaan tukemaan sektoriohjelmia.

Evaluoinnissa suositellaan, että ulkoista täydentävyyttä vahvistetaan käyttämällä enemmän kumppanimaiden omia järjestelmiä sekä vähentämällä sektorien ja ohjelmien lukumäärää. Sisäistä täydentävyyttä voidaan edistää määrittelemällä selvemmin yhteiset päämäärät ja tavoitteet sekä vahvistamalla yhteistyötä maaohjelman, kansalaisjärjestöyhteistyön ja IKI-hankkeiden välillä. Ulkoasiainministeriön olisi myös lisättävä Sambiasta vastaavien pysyvien työntekijöiden määrää Afrikan ja Lähi-idän osastolla ohjelman tehokkuuden takaamiseksi.

Avainsanat: täydentävyys, harmonisointi, yhteensovittaminen, maaohjelmat, Sambia