Evaluointiraportti 2012:5 Finnish support to development of local governance

Evaluointiraportti 2012:5 Finnish support to development of local governance (avautuu uuteen ikkunaan)

Tekijät: Hans Bjørn Olsen
Pauline Nyamweya
Michael Meyer
Jens Peter Christensen
Nazar SolaISBN 978-952-281-002-1 (painettu)
ISBN 978-952-281-003-8 (pdf)
ISSN 1235-7618

Evaluointi tarkasteli Suomen paikallishallinnon ja hallinnon hajauttamisen kehitysyhteistyötä.
Tarkastelun kohteena oli Suomen Kuntaliiton ohjelma Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöstä (NSLGCP) ja kymmenen muuta kehitysohjelmaa. Työ sisälsi asiakirjojen analysointia ja haastatteluja Suomessa, Keniassa, Namibiassa, Etelä-Afrikassa, Swasimaassa ja Tansaniassa.

Suomen ulkoasiainministeriö (UM) painottaa kehitysyhteistyössään omistajuutta ja harmonisointia. Evaluointi totesi, että yhteistyö on tukenut kumppanimaiden politiikkaa.
Paikallishallinnon tuen eri aspektien vaikutusta ja kestävyyttä oli kuitenkin vaikea osoittaa useistakin syistä. Yksi ongelmista oli NSLGCP:n heikko indikaattoritason raportointi. Toinen ongelma oli se, että kymmenen muuta ohjelmaa eivät kohdentuneet paikallishallintoon. Sen sijaan ne keskittyivät kansallisen politiikan kysymyksiin keskushallinnon kautta toteutettujen ohjelmien avulla. Paikallishallinto-ohjelmista viisi liittyi paikallispolitiikan tukemiseen, hyvään hallintoon, hajautettuun palvelutarjontaan,paikalliseen maaseutukehitykseen sekä hajautetun hankeyhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Evaluointi suosittelee, että UM kehittäisi järjestelmällisen lähestymistavan paikallishallinnon tukemiseen osana Suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Suosituksesta voidaan päätellä, että tulisi kehittää yhteinen strateginen näkemys. Tämä tarkoittaa paikallishallintoa koskevan tietämyksen lisäämistä kaikissa edustustoissa, sekä päätoimipaikoissa että teknisellä tasolla. Lisäksi paikallishallinnon kysymysten parissa työskentelevien pitäisi saada tehostettua, tarpeisiin perustuvaa koulutusta, jotta heidän paikallishallinnon kysymysten organisatorinen ymmärryksensä paranisi.

Kohdennettu koulutus voisi luoda parempia yhteyksiä sektoriohjelmien ja hankkeiden välille ja edistää kehitysprosessin paikallista kapasiteettia ja omistajuutta.

Avainsanat: paikallishallinto, hajauttaminen, palvelutarjonta, omistajuus