Evaluointi tietojohtamisesta: ”Miten opimme, johdamme ja teemme päätöksiä Suomen kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä”

Evaluoinnin tarkoituksena on tukea ulkoministeriön tietojohtamista vahvistamalla tulostietoon perustuvaa oppimista ja päätöksentekoa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön kaikilla hallinnan tasoilla sekä eri yhteistyömuodoissa. Se tutkii johtamis- ja päätöksentekoprosesseja oppimisen näkökulmasta: miten ministeriössä pystytään keräämään, hyödyntämään, oppimaan ja tiedottamaan päätöksistä dokumentoidun ja niin sanotun hiljaisen tiedon avulla.

Evaluointi toteutettiin teoriapohjaisena. Teoreettisena lähtökohtana käytettiin tietoon perustuvan oppimisen ja päätöksenteon muutosteoriaa. Evaluointitieto kerättiin haastattelujen, kenttämatkojen, työpajojen, verkkokyselyn ja dokumenttianalyysien avulla.

Evaluointi osoitti tulostietojen vaikuttavan vain kohtalaisesti oppimiseen ja päätöksentekoon ulkoministeriössä. Vaikka henkilökunta hyödynsi työssään toistuvasti ainakin jotain tulostietoa, tietoon perustuvaa oppimista ei kuitenkaan tapahtunut tehokkaasti. Päätöksentekoon ulkoministeriössä vaikuttivat yleensä voimakkaammin poliittiset tavoitteet, käytettävissä oleva budjetti ja muut tekijät kuin tuloksiin perustuva tieto. Lisäksi evaluoinnissa todettiin, että nykyiset tiedonhallintajärjestelmät eivät varmista henkilökunnan pääsyä tarvittaviin asiakirjoihin ja eivätkä tue niiden sisältämien tietojen analysoimista riittävästi. Ulkoministeriön henkilöstö on kuitenkin hyvin motivoitunut käyttämään tulostietoja sekä uskoo siihen, että niitä hyödyntämällä voidaan vaikuttaa kehityspolitiikan ja -yhteistyön tuloksiin.

Evaluoinnin suositusten avulla pyritään varmistamaan sekä hiljaisen että dokumentoidun tulostiedon ja tietämyksen saatavuus. Lisäksi pyritään mahdollistamaan niiden systemaattinen käyttö oppimisessa ja päätöksenteossa.

Evaluointiraportti

“How do we Learn, Manage and Make Deci­sions in Finland’s Development Policy and Cooperation” (englanniksi, PDF, 224 sivua, 3 Mt)

Tiivistelmä

Miten tietojohtaminen toteutuu Suomen kehityspolitiikassa? (suomeksi, PDF, 2 sivua, 148 KT)

Ministriön näkökulma evaluointiin

Johdon päätös tietojohtamista koskevan evaluoinnin suositusten toimeenpanosta (PDF, 2 sivua, 1,45 MT)

Webinaaritallenne

Jos haluat saada webinaaritallenteen, ota yhteyttä eva-11@formin.fi.