Finlands utvecklingssamarbete 2009

Finlands utvecklingssamarbete 2009 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 88 sidor, 5 MB)

ISBN: 978-951-724-863-1

Finlands utvecklingssamarbete 2009 innehåller information om Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. Berättelsen redogör för Finlands offentliga utvecklingsbistånd och hur det användes år 2009.

Boken riktar sig till all som är intresserade av utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete. Den erbjuder användbar information för journalister, lärare, studerande, medborgarorganisationer med flera. Boken finns att tillgå avgiftsfritt på gruppen för utvecklingsinformation.