Vesidiplomatia – ennakoivaa rauhanvälitystoimintaa

Vettä ei tule nähdä vain konfliktien aiheuttajana vaan myös yhteistyön rakentajana. Jaetut vesivarat ja niiden tuomien poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten hyötyjen tunnistaminen voivat toimia rauhanvälityksen kulmakivenä.

Vesidiplomatia yhdistää vesiasiat ulkopolitiikkaan ja rauhanvälitykseen. Se käsittelee myös valtioiden sisäisiä veteen liittyviä konflikteja. Yksi vesidiplomatian päätavoitteista on toimivien vesiyhteistyömenetelmien edistäminen. Vesidiplomatia edustaa sekä ennakoivaa että konfliktitilanteiden rauhanvälitystoimintaa.

Tässä selvityksessä esitellään vesidiplomatia ja sen tasot, oikeudellinen kehys, globaalit megatrendit, sekä vesidiplomatian analysointia varten kehitetty lähestymistapa. Selvitykseen valittiin kaksi kohdealuetta: Keski-Aasia ja Irak, joiden nykytilan keskeiset jännitteet, oikeudelliset kysymykset ja vesivaratilanne on kuvattu lähestymistavan avulla. Lisäksi esitetään alueiden mahdollisia tulevaisuuspolkuja vuoteen 2030 asti.

Selvitys on tehty Suomen ulkoministeriön kehityspoliittisena tilausselvityksenä Aaltoyliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä. Raportin tekoa ovat tukeneet myös muut kotimaiset asiantuntijatahot. Tarkoituksena on, että vesidiplomatian lähestymistavan ja alueisiin ja/tai yksittäiseen valtioon liittyvien analyysien avulla ulkoministeriö pystyisi toteuttamaan aiempaa systemaattisemmin moniraiteista vesidiplomatiaa ennakoivana rauhanvälitystyönä. Tutkimusraportti ei edusta ulkoministeriön virallista kantaa.
 

Raportti suomeksi 

Salminen, Erik; Honkonen, Tuula; Belinskij, Antti & Keskinen, Marko. (2019). Vesidiplomatia – ennakoivaa rauhanvälitystoimintaa. Ulkoministeriön tilausselvitys, Aalto-yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.(Linkki toiselle web-sivustolle.)