Valtiosopimusopas 2017

Valtiosopimusopas 2017

Kansainvälisten ja EU-sopimusten valmistelua ja voimaansaattamista koskevat ohjeet.

Valtiosopimusopas 2017 (Valto)

Liitteet

Liite 1. Valtiosopimuksen tekovaiheet

Liite 2. Hallituksen esityksen otsikko ja hyväksymisponnet

Liite 3. Voimaansaattamissäädösten malleja

Liite 4. Ministeriön ilmoitus

Liite 5. Valtakirjat

Liite 6. Sitoutumiskirjat

Liite 7. Noottienvaihto / Notväxling

Liite 8. Kirjeenvaihto / Skriftväxling

Liite 9. Yhteisymmärryspöytäkirja (MoU)

Liite 10. Pohjoismaiset sopimukset

Liite 11. Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymistä koskeva kirje

Liite 12. Ohjeita sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen

Liite 13. Sopimuksen rekisteröintiä koskeva lauseke

Liite 14. Esittelylistojen malleja

Tavanomaisten valtiosopimusten esittelylistamallit

EU-sopimusten esittelylistamallit

Liite 15. Valtiosopimuksen tekovaiheet – esittelijän muistilista

Valtiosopimusopas 2017 - kaikki liitteet (pdf, 1,2 Mt, 169 sivua)