Väliarviointi: Ukrainan opetushanke

Ulkoministeriö teetti ulkopuolisen väliarvioinnin Ukrainan opetushankkeesta.

Väliarvion mukaan Ukrainan opetushanke (Learning Together) on edennyt hyvin ja saavuttanut konkreettisia tuloksia huolimatta kohdatuista haasteista, erityisesti COVID-19-tilanteesta. Arvioinnin avulla hanke voi tarkastella toimintaansa ottaen huomioon hankkeen tulokset, johtopäätökset ja suositukset toteutuksen loppuosalle. Arviointi suosittelee, että hanketta jatketaan ja se saatetaan päätökseen nykyisessä laajuudessaan mahdollisella jatko-ajalla ilman lisäkustannuksia.

Evaluointiraportti

Väliarviointi: Ukrainan opetushanke (pdf, englanti, 532 KB, 39 sivua)