Väliarviointi "Inclusive Growth in Mozambique: Scaling up Research and Capacity" -ohjelmasta

Suomi tukee yhdessä Norjan ja Tanskan kanssa "Inclusive Growth in Mozambique: Scaling up Research and Capacity" -ohjelmaa, joka tavoitteena on vahvistaa mosambikilaisten instituutioiden kykyä tuottaa korkealaatuista kehitystaloustutkimusta sekä tukea tutkimuksen käyttöä päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa. Arvion mukaan ohjelma on saavuttanut hyviä tuloksia: tuottanut korkealaatuista ja relevanttia tutkimusta, kehittänyt mosambikilaisia instituutioita ja kouluttanut nuoria tutkijoita.

Ohjelmaa toteuttavat Mosambikin valtiovarainministeriön tutkimusosasto ja Mosambikin suurimman, Eduardo Mondlane -yliopiston talous- ja hallintotutkimuksen keskus YK:n kehitystutkimuslaitos UNU-WIDER:in ja Kööpenhaminan yliopiston teknisellä tuella. Ohjelma alkoi vuonna 2016 ja nykyisen vaiheen on määrä päättyä vuoden 2020 lopussa. Ohjelmakauden budjetti on n. 9,8 miljoonaa euroa. Suomi on toiminut ohjelman johtavana avunantajana.

Ohjelman väliarvio tehtiin Suomen rahoituksella helmi-toukokuussa 2019. Väliarviossa on arvioitu ohjelman ja tutkimustyön relevanssia ja laatua, tutkimustiedon käyttöä sekä tulosten kestävyyttä. Erityistä huomiota on kiinnitetty suosituksiin ohjelman vaikutusten ja kestävyyden lisäämiseksi mahdollisen seuraavan vaiheen aikana. Arvion mukaan ohjelma on saavuttanut hyviä tuloksia: tuottanut korkealaatuista ja relevanttia tutkimusta, kehittänyt mosambikilaisia instituutioita ja kouluttanut nuoria tutkijoita. Osana ohjelmaa tuotettu tutkimus on korkeaa akateemista tasoa, mutta tutkimustuotosten hyödyntämisessä päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa on myös kehittämisen varaa. Tärkeimmät haasteet arvion mukaan ovat hankkeen ja kansallisen omistajuuden vahvistamisessa ja tulosten kestävyyden takaamisessa. Ohjelma on arvion mukaan erittäin relevantti, myös nykyisen ohjelmakauden jälkeen, ja kehottaa ohjelman toteuttajia ja rahoittajia aloittamaan jatkovaiheen suunnittelun.

Evaluointiraportti

Mid-term review of Inclusive Growth in Mozambique: Scaling up Research and Capacity Programme 2015-2020  (in English, PDF, 111 pages, 660 Mb)