Ulkoministeriön tulevaisuuskatsaus - Suomi vaikuttaa muuttuvassa maailmassa

Ulkoministeriön tulevaisuuskatsaus Suomi vaikuttaa muuttuvassa maailmassa julkaistiin 4. kesäkuuta 2018.

Katsauksessa tarkastellaan kansainvälisen politiikan vakiintuneiden toimintamallien murtumista ja niihin liittyviä mahdollisuuksia ja jännitteitä.

Katsaus valottaa sitä, miten murrokset vaikuttavat Suomen ja Euroopan kansainväliseen asemaan, ja miten Suomen tulisi huomioida nämä muutokset ja niiden seuraukset omassa ulkopolitiikassaan seuraavien viiden vuoden aikana.

Ulkoministeriön tulevaisuuskatsaus - Suomi vaikuttaa muuttuvassa maailmassa (pdf, 24 sivua, 432 kb)