Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2011

Ulkoasiainministeriö esitti valtiovarainministeriölle 14. toukokuuta toimittamassaan vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa hallinnonalalle myönnettäväksi yhteensä 1 278,3 miljoonaa euroa.

Talousarvioehdotus vuodelle 2011

Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus 2011  (avautuu uuteen ikkunaan)(PDF, 196 kt)

Talousarvioehdotuksessa esitetyt keskeiset menoerät:

  • Toimintamenomomentille esitettiin 202,2 miljoonaa euroa.
  • Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin esitettiin 59,8 miljoonaa euroa ja siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan 18,3 miljoonaa euroa.
  • Lähialueyhteistyöhön esitettiin 19,5 miljoonaa euroa. 
  • Valtion kehitysyhteistyömenojen arvioidaan vuonna 2011 olevan yhteensä 1 073,4 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 0,59 prosenttia bruttokansantulosta. Ulkoministeriön pääluokkaan momentille Varsinainen kehitysyhteistyö esitettiin yhteensä 831,6 miljoonaa euroa.
  • Teollisen yhteistyön rahaston Finnfundin pääoman korottamiseen esitettiin 15 miljoonaa euroa. .
  • Jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin esitettiin yhteensä 105,8 miljoonaa euroa.

Ulkoministeriön hallinnonalalle arvioidaan kertyvän 1,9 miljoonaa euroa sellaisia tuloja, jotka eivät sisälly ministeriön toimintamenoihin.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Risto Hakoila, puh. 09 160 55870
Taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, puh. 09 160 55990
Kehitysyhteistyön osalta: yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikön ylitarkastaja Laura Pietilä, puh. 09 160 56234
Lähialueyhteistyön osalta: ylitarkastaja Minni Hyrkkänen, puh. 09 160 55610