Tilaustutkimus vammaisten henkilöiden osallistumisesta ilmasto- ja ympäristötoimiin

Uusi tutkimus kartoittaa vammaisten henkilöiden osallistumisesta kansainvälisiin ilmasto- ja ympäristöneuvotteluihin sekä -toimiin. Tutkimus kuuluu ulkoministeriön rahoittamiin kehityspoliittisiin tilaustutkimuksiin, jotka toteuttaa suomalaisten yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPID.

Tutkimus käsittelee mahdollisuuksia edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ilmasto- ja ympäristötoimiin. Alan kirjallisuuteen sekä eri toimijoiden haastatteluihin pohjaavat havainnot osoittavat, että strategioissa ja toimintasuunnitelmissa ei ole erityisiä viittauksia vammaisuuteen ja että vammaisten henkilöiden tunnistaminen muutoksen tekijöiksi on vähäistä. Vammaisten osallistumista  ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviin toimiin estävät muun muassa vaikeudet päästä mukaan neuvotteluprosesseihin samoin kuin virallisten mekanismien puute.

Tutkimus sisältää myös joitakin toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla vammaisten henkilöiden osallistumista ilmasto- ja ympäristötoimiin voitaisiin edistää. Tutkimuksen mukaan todellisia muutoksia voitaisiin toteuttaa esimerkiksi vahvistamalla vammaisjärjestöjen institutionaalista mukanaoloa neuvotteluissa sekä sisällyttämällä vammaisten osallisuus ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviin kansallisiin suunnitelmiin.