Suomen kehityspolitiikan tuloskartat ja indikaattorit

Tuloskarttoja ja niiden tueksi luotuja yhteisiä indikaattoreita käytetään kehityspolitiikan strategisen johtamisen ja tulosraportoinnin tukena.


Tuloskartat on laadittu viidestä Suomen kehityspolitiikan painopisteestä sekä näistä muodostuvasta kokonaisuudesta. Ne kuvaavat Suomen kontribuutiota hallituksen vahvistamien kehityspolitiikan tavoitteiden edistämiseen ja täsmentävät Suomen tärkeimpinä pitämiä asioita.

Tulosseurannan tueksi luotuja Suomen kehityspolitiikan yhteisiä indikaattoreita (ns. aggregaatti-indikaattorit) on nyt kattavasti eri tulostavoitteita varten. Niiden avulla kootaan tulostietoa yhteen useista eri ohjelmista.

Theories of Change and Aggregate Indicators for Finland’s Development Policy (uusi versio päivitetty joulukuussa 2023) (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)