Suomen kehityspolitiikan tuloskartat ja indikaattorit

Tuloskarttoja ja niiden tueksi luotuja yhteisiä indikaattoreita käytetään kehityspolitiikan strategisen johtamisen ja tulosraportoinnin tukena.


Tuloskartat on laadittu neljästä Suomen kehityspolitiikan painopisteestä ja humanitaarisesta avusta sekä näistä muodostuvasta kokonaisuudesta. Ne kuvaavat Suomen kontribuutiota hallituksen vahvistamien kehityspolitiikan tavoitteiden edistämiseen ja täsmentävät Suomen tärkeimpinä pitämiä asioita.

Tulosseurannan tueksi luotuja Suomen kehityspolitiikan yhteisiä indikaattoreita (ns. aggregaatti-indikaattorit) on nyt kattavasti eri tulostavoitteita varten. Niiden avulla kootaan tulostietoa yhteen useista eri ohjelmista.

Theories of Change and Aggregate Indicators for Finland’s Development Policy (uusi versio päivitetty marraskuussa 2022) (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)