Loppuevaluointi Suomen tuesta Mekongin jokikomissiolle 2010-2015

Evaluointi tarjoaa ulkoministeriölle riippumatonta tietoa vesialan tuloksista ja Mekongin jokikomission tukiohjelman tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta. Jokikomission toiminnasta opittuja kokemuksia voidaan myös hyödyntää Suomen monenväliseen yhteistyöhön tulevaisuudessa. Evaluoinnissa keskityttiin arvioimaan Suomen rahoittamia ohjelmia: Information and Knowledge Management Programme (IKMP), Initiative for Sustainable Hydropower (ISH), Water Management Trust Fund (WMTF) and the Junior Riparian Professionals programme (JRP).

Evaluoinnissa todetaan, että Suomen ohjelmat ovat olleet tarkoituksenmukaisia, yleisesti ottaen tehokkaita ja niillä on ollut pitkäkestoinen vaikutus jokikomission organisoitumiseen sekä kehitysprosesseihin Ala-Mekongin valuma-alueella. Suomen rahoittamat toimet ovat osoittautuneet merkittäviksi alueen vesivarojen kestävässä hallinnassa. Raportissa identifioidaan kahdeksan keskeistä oppia Suomen kokemuksista ja annetaan kuusi suositusta tulevaisuuden yhteistyöhön.

Evaluointiraportti

Final Evaluation Finland's Support to Mekong River Commission 2010-2015 (englanniksi PDF,  86 sivua, 2 Mt)