Suomen kehitysyhteistyön perustilastot 2010

Suomen kehitysyhteistyön perustilastot 2010 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 2,8 MB)

Suomen kehitysyhteistyön perustilastot 2010 tarjoaa tilastotietoja Suomen julkisesta kehitysyhteistyöstä kansallisesti ja kansainvälisesti tarkastellen.

 

 

Suomen kehitysyhteistyön perustilastot 2010 sisältää runsaasti tietoa Suomen julkisesta kehitysyhteistyöstä vuosilta 1960–2009. Julkaisussa keskitytään erityisesti vuosien 2006–2009 tilanteeseen. Lisäksi tarkastellaan Suomen kahdenvälisen avun jakautumista maittain ja sektoreittain.

Kansallisten kehitysyhteistyötietojen lisäksi tarjotaan tietoja myös kansainvälisesti OECD:n kehitysapukomitean (DAC) jäsenmaista.

Julkaisu on hyödyllinen tietopaketti kehitysyhteistyömme panoksien jakautumisesta. Rahavirtoja tarkastellaan ennen kaikkea määrärahapäätösten ja maksatusten kautta.

Tilastotiedot on koottu kansainvälisiin (OECD/DAC) määritelmiin perustuen ja ne tarjoavat luotettavan, yhteismitallisen ja vertailukelpoisen tietolähteen.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Ramses Malaty (Tilastollinen seuranta) ramses.malaty@formin.fi
Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö, Kehityspoliittinen osasto