Kehitys ja turvallisuus Suomen kehityspolitiikassa

Kehitys ja turvallisuus Suomen kehityspolitiikassa, 2009 (PDF, 2,9 Mt)

Kehitys ja turvallisuus ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Ulkoministeriön Kehitys ja turvallisuus Suomen kehityspolitiikassa: yhteistyön suuntaviivoja -asiakirja ohjaa hallituksen kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanoa kehitysmaiden vakauden ja turvallisuuden edistämisessä.

Asiakirja tukee maa- ja aluetason yhteistyötä ja Suomen aktiivista osallistumista monenkeskiseen yhteistyöhön ja kansainvälisillä foorumeilla käytävään keskusteluun.

 

 

kriisinhallinta
turvallisuus