Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen

Tämän englanninkielisen yleisohjeen tavoitteena on tukea ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toimeenpanoa kehitysyhteistyössä. Yleisohje avaa ihmisoikeusperustaisuuteen liittyviä käsitteitä ja tarjoaa ulkoministeriön virkamiehille ja kumppaneille käytännön ohjeita lähestymistavan toimeenpanoon.

Ihmisoikeudet ja niiden edistäminen ovat ajankohtaisia tavoitteita ja keinoja globaalin rauhan, vakauden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Suomen kehitysyhteistyön keskeisenä tavoitteena on ihmisoikeuksien edistäminen ja tukeminen. Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa on työkalu tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Kehitysyhteistyön toimeenpanossa ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen tarkoittaa ihmisoikeuksien johdonmukaista sisällyttämistä kehitysyhteistyöhön. Suomi on sitoutunut vahvistamaan ihmisoikeuksia kehitysyhteistyön tulosten sekä sellaisten toimintatapojen kautta, jotka edistävät tasa-arvoa, osallistumista, läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta.

Lisäksi Suomi pyrkii tietoisesti vahvistamaan oikeudenhaltijoiden, vastuunkantajien ja muiden vastuullisten toimijoiden kapasiteettia toimia itse aktiivisesti ihmisoikeuksien toteutumiseksi.

Yleisohje käsittelee ihmisoikeusperustaisuuden määritelmää ja Suomen näkökulmaa sen toimeenpanoon. Ohje kattaa ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toteuttamisen kehitysyhteistyön keskeisimmissä kanavissa: kahdenvälinen, monenkeskinen ja kansalaisyhteiskuntayhteistyö sekä yksityissektorin instrumentit. Yleisohje myös käsittelee ihmisoikeusperustaisuutta tukevaa politikkavuoropuhelua.

Human Rights Based Approach in Finlands Development Cooperation - Guidance Note 2015 (pdf, 32 sivua, 1,18 Mt) (avautuu uuteen ikkunaan)

ihmisoikeudet
kestävä kehitys