Finnish Water Way – Suomen vesialan kansainvälinen strategia

Finnish Water Way – Suomen vesialan kansainvälinen strategia asettaa päämääräkseen vastuullisen ja oikeudenmukaisen vesiturvallisuuden. Vuoteen 2030 ulottuvan strategian keskeisenä käsitteenä on Finnish Water Way, jonka keskiössä on suomalainen, toimialat ylittävää ja läheiseen yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa kestävään vesivarojen hallintaan.

Suomen vesialan kansainvälisen strategian, Finnish Water Way, toimeenpanoa ohjaa Toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain kansainvälisen vesivirkamiestyöryhmän johdolla yhdessä sidosryhmien kanssa. Toimintasuunnitelmassa strategian toimintoja sopeutetaan sen hetkisen toimintaympäristön tarpeiden mukaisesti sekä määritellään uusia konkreettisia prioriteettitoimenpiteitä (vaikuttaminen ja rahoitus) alkavalle vuodelle.

Finnish Water Way – Suomen vesialan kansainvälinen strategia (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)

Toimintasuunnitelmat