Evaluointiraportti: Puoliväliarvio Suomen tuesta Justice Rapid Responselle 2021-2024

Ulkoministeriö teetti ulkopuolisen väliarvion tuesta Justice Rapid Response –mekanismille. Justice Rapid Response (JRR) on riippumaton toimija, joka tarjoaa nopeaa asiantuntijatukea vakavimpien kansainvälisten rikosten ja ihmisoikeusloukkausten tutkimiseen, dokumentointiin, ja analysointiin. Tukea on tarjottu niin valtioille, kansainvälisille järjestöille ja tuomioistuimille kuin kansalaisjärjestöillekin.

Suomi on tukenut JRR:n toimintaa vuodesta 2009 lähtien. Nykyisen rahoituskauden 2021-2024
ulkopuolinen puoliväliarvio toteutettiin syksyllä 2023 ja alkuvuonna 2024. Maaliskuussa 2024 valmistuneen evaluointiraportin mukaan JRR:n toiminta vastaa hyvin sekä Suomen kehityspolitiikan painopisteitä, että JRR:n välittämää asiantuntijatukea saavien toimijoiden tarpeita. Arvion mukaan JRR:n toiminta on erityisesti lyhyellä aikavälillä erittäin tuloksellista ja hyödynsaajien suuresti arvostamaa.

Raportti sisältää suosituksia JRR:lle sen toiminnan kehittämiseksi. Suomen ja muiden tukijoiden tulisi niille osoitettujen suositusten mukaan jatkaa ja kehittää JRR:lle kohdistettua rahoitusta ja pyrkiä yhdenmukaistamaan haku- ja raportointimenettelyitä.

Raportti: Mid-term Evaluation of Finland’s support to Justice Rapid Response 2021-2024 (PDF; 50 sivua; 1,9 Mb)