Yhteenveto Ruotsin ympäristö- ja energiapolitiikasta

Yhteenveto Ruotsin ympäristö- ja energiapolitiikasta

Ruotsin hallitus aikoo satsata voimakkaasti kestävään kehitykseen ympäristö- ja energiapolitiikassa. Tämän avulla Ruotsi aikoo lisätä työllistymistä. Ruotsi haluaa vähentää radikaalisti päästöjä, ja näyttää mallia myös muille valtioille olemalla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointivaltio.

Ruotsi haluaa ottaa johtavan roolin kestävän kehityksen tavoitteiden ajamisessa. Se haluaa näyttää esimerkkiä muille valtioille ja kannustaa kaikkia yhteiseen tavoitteeseen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Pariisin ilmastokokouksessa Ruotsi tavoittelee mahdollisimman kunnianhimoista sopimusta, jossa kestävään kehitykseen satsataan voimakkaasti.

Konkreettisesti Ruotsi aikoo vähentää esimerkiksi kulkuvälineiden päästöjä. Edellytyksiä ympäristöystävällisemmille autoille parannetaan. Sähköbusseihin ja junaliikenteeseen investoidaan ja julkisten kulkuneuvojen käyttöön kannustetaan. Myös pyöräilykulttuuriin investoidaan. Lisäksi uusiutuvia energiamuotoja pyritään kehittämään, ja esimerkiksi biokaasuun satsataan.

Ilmastoagendan tulee tukea työllistämistavoitetta. Investoinnit ympäristötekniikkaan lisäävät yritysten innovaatioita. Luonto- ja ekoturismilla luodaan Ruotsista uudenlainen turistikohde. Ympäristöön investoimalla luodaan näin uusia työpaikkoja. 

Lähde: Regeringskansliet.se(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

ympäristö