Ukrainasta Euroopan potentiaalisin vientimarkkina

Sodan myötä Ukraina tulee integroitumaan tiiviisti EU-alueeseen, ja on oletettavaa, että siitä tulee länsimaisten yritysten näkökulmasta itäisen Euroopan potentiaalisin vientimarkkina. Vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainassa vielä jatkuu, valmistautuminen laajamittaiseen jälleenrakennukseen on jo alkanut.

Pinta-alaltaan yhdessä Euroopan suurimmista maista on alueiden päätöksentekovalta suuri, ja jälleenrakennustarpeet yksilölliset sotaa edeltävästä kehitystasosta ja sotatapahtumista johtuen. Samalla maan keskusviranomaisista mm. energia- ja infrastruktuuriministeriöillä on keskeinen rooli asutuskeskusten tuhojen määrittelyssä ja korjaamisessa.

Tarve on jo nyt monin paikoin merkittävä kiertotalouden ratkaisuille liittyen sotakalustoromuun, säteilevään romuun ja vaurioituneisiin rakenteisiin sekä yhdyskunta- ja rakennusjätteen hyötykäyttöratkaisuihin. Miljoonien evakkojen liikkuessa maan sisällä on tarve kiperä myös liikuteltaville ja joustaville asumisen, oppimisen, jätehuollon sekä peruspalveluiden tuottamiseen soveltuville ratkaisuille.

Sodan jälkeisten hankintojen keskiössä tulevat vallitsevan näkemyksen mukaan olemaan energiaa ja materiaaleja säästävät yhdyskuntarakenteen ja asumisen ratkaisut. Vaikka yhdyskuntarakenteen korjaamistyötä ostettaneen ennen kaikkea paikallisilta yrityksiltä, tullaan myös erityisosaamista sekä uuden tyyppisiä ratkaisuita ja teknologioita kaipaamaan.

Vaikka sota jatkuu, on Ukrainan alueiden tärkeää kuulla jo nyt uuden tyyppisistä ratkaisuista, joiden hankkimiseksi on niiden mahdollista hakea rahoitusta myös kansainvälisiltä kehityspankeilta. Maailmanpankki, EIB ja EBRD ovat jo käynnistäneet satojen miljoonien eurojen arvosta ohjelmia maan infrastruktuurituhojen paikkaamiseksi.

Ukrainan poliittisen kulttuurin ominaispiirteistä johtuen tulee jälleenrakennusvaiheeseen ja investointeihin liittyvä päätöksenteko olemaan nopeaa ja toteutumaan osittain päällekkäin sota-ajan ja suoran humanitäärisen avun tarpeen kanssa. Suomalaisyrityksen onkin tärkeää aloittaa jo nyt valmistautuminen Ukrainan jälleenrakennukseen ja markkinan elpymiseen.

Kuten usein kehittyvillä markkinoilla, myös Ukrainassa kirjallisen tarjouspyynnön sijaan on tavanomaista, että myyjä esittelee ratkaisuehdotuksen ongelmaan, ja sitoutuu työskentelemään ostajan kanssa rahoituksen järjestämiseksi. Proaktiivisen, ajoissa valmistautumisen lisäksi menestyminen vaatii usein luotettavan paikallisen kumppanin, valmiuden jalkatyöhön sekä kokemuksen kehittyvällä markkinalla toimimisesta.

Ukrainan Team Finland -tiimi alkaa huhtikuun aikana kartoittaa suomalaisyrityksiä, joilla on kiinnostusta maan jälleenrakentamiseen erityisesti koulutusympäristöjen, jätehuollon, rakentamisen ja maatalouden sekä bioenergian toimialoilla.