Turkki: Ulkomaiset suorat investoinnit yhä kasvussa

Ulkomaisten suorien investointien odotetaan tänä vuonna Turkissa yltävän 20 miljardiin dollariin. Vajaa puolet ulkomaisista suorista investoinneista liittyy Turkin valtionyritysten yksityistämiseen tai TMSF:n (Saving Deposit Insurance Fund) myyntiin. Lisätäkseen ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta entisestään turkkilaisia yrityksiä kohtaan on Turkin hallituksen kohdistettava yhä enemmän huomiota myös yleiseen investointiympäristöön.

Lisääntyneiden ulkomaisten investointien taustalla on etenkin Turkin talouden rakennemuutos, IMF:n vakautusohjelma sekä Turkin EU-jäsenyysprosessi, jotka ovat lisänneet ulkomaisten investoijien luottamusta Turkkia kohtaan.

Turkin vaihtotaseen alijäämän ennustetaan olevan kuluvana vuonna noin 30 miljardia dollaria (7,5 % BKT:sta). Voimakkaasti lisääntyneet investointivirrat ulkomailta mahdollistavat kuitenkin sen, että ensimmäistä kertaa Turkin historiassa voidaan yli 90 prosenttia vaihtotaseen alijäämästä rahoittaa ulkomaisilla suorilla investoinneilla.

Raymond James Securities'in Turkin toimiston mukaan Turkilla on mahdollisuus houkutella ulkomaisia suoria investointeja kuluvana vuonna jopa 34 miljardin dollarin arvosta. Tästä summasta 15 miljardia dollaria tulisi edellisvuonna varmistuneista sopimuksista. Realistinen ulkomaisten suorien investointien määrä tänä vuonna on kuitenkin edellisvuoden tapaan noin 20 miljardia dollaria. Asiantuntijat arvioivat, että keskipitkän ja pitkän aikavälin ulkomaiset investoinnit tulevat olemaan noin 17-18 miljardia dollaria seuraavan kahden vuoden aikana.

Valtionyrityksiä yksityistetään

Ulkomaisista suorista investoinneista lähes 40 prosenttia liittyy Turkin valtionyritysten yksityistämiseen tai TMSF:n (Saving Deposit Insurance Fund) myyntiin. Näin ollen Turkin valtiolla on avainrooli kun puhutaan ulkomaisista suorista investoinneista; asiantuntijoiden mukaan vaalivuodesta (presidentin ja parlamenttivaalit) huolimatta hallitus näyttää olevan sitoutunut valtionyritysten yksityistämisohjelman jatkamiseen.

Lisätäkseen entisestään ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta turkkilaisia yrityksiä kohtaan on Turkin hallituksen kuitenkin kohdistettava yhä enemmän huomiota yleiseen investointiympäristöön. Yksityistämisohjelman agendalla uskotaan seuraavaksi olevan savukemonopoli TEKEL sekä pankkisektorilta Halkbank.

Turkki seuraa ulkomaisissa suorissa investoinneissa maailmanlaajuista suuntausta; IIF:n (the Institute of International Finance, Inc.) tuoreessa raportissa kasvupotentiaalia omaavat markkinat tulevat edelleen saamaan lähes 200 miljardin dollarin edestä ulkomaisia investointeja joka vuosi. Raymond James Securities'in laskelmien mukaan vuosina 1985-2001 Turkki sai ainoastaan 0,4 prosenttia kasvaville markkinoille kohdistetuista ulkomaisista investoinneista. Turkin osuus on kuitenkin viime vuosina ollut kasvamaan päin; vuonna 2004 Turkin osuus oli vajaat kaksi prosenttia, vuonna 2005 yli viisi prosenttia ja viime vuonna jo 10 prosenttia.

Ulkomaisten investoijien luottamus Turkkia kohtaan lisääntynyt

Ulkomaisten investoijien kiinnostusta Turkkia kohtaan ei voida selittää yhdellä ainoalla asialla, vaan siihen ovat vaikuttaneet Turkin talouden rakennemuutos, IMF:n vakautusohjelma sekä Turkin EU-jäsenyysprosessi. Nämä kaikki ovat merkittävällä tavalla lisänneet ulkomaisten sijoittajien luottamusta Turkkia kohtaan.

Kun Turkkia verrataan vuonna 2005 Euroopan unioniin liittyneisiin maihin, voidaan ulkomaisten investoijien käyttäytymisestä löytää yhtäläisyyksiä. Raymond James Securities'in parin vuoden takaisen julkaisun mukaan ulkomaiset investoijat suosivat jäsenyysprosessin alkuvaiheessa etenkin pankki- ja mediasektoreita. Samansuuntaista kehitystä on tapahtunut myös Turkissa viimeisen kolmen vuoden aikana.

Vaihtotaseen alijäämä kasvaa edelleen

Turkin suuri vaihtotaseen alijäämä johtuu etenkin siitä, että Turkki tuo enemmän kuin vie. Lisäksi viime vuosien investointibuumi on edesauttanut vaihtotaseen alijäämän kasvua. Turkin vaihtotaseen alijäämän osuus bruttokansantuotteesta on noussut vuodesta 2002 lähtien. Vuonna 2005 vaihtotaseen alijäämä oli lähes 6,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Asiantuntijat uskovat, että vaihtotaseen alijäämä on hallittavissa niin kauan, kuin ulkomaiset sijoittavat ostavat turkkilaista omaisuutta.

Raymond James Securities'issa uskotaan, että vaihtotaseen alijäämä tänä vuonna on noin 30 miljardia dollaria (7,5 % BKT:stä). Tämä merkitsisi laskua viime vuoden 34 miljardista (8,8 % BKT:stä). Voimakkaasti lisääntyneet investointivirrat ulkomailta mahdollistavat kuitenkin sen, että ensimmäistä kertaa Turkin historiassa voidaan yli 90 prosenttia vaihtotaseen alijäämästä rahoittaa ulkomaisilla suorilla investoinneilla.

Suomen suurlähetystö, Ankara