Turkin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Huolimatta viimeaikojen heikosta talouskehityksestä Turkin suuri keskiluokka, nuori väestö ja geostrateginen sijainti tarjoavat mahdollisuuksia. Heikko liira ja alhainen öljynhinta tekevät maasta houkuttelevan tuotantokohteen. Älykkäillä energia-, teollisuus 4.0:n ja 5G-verkkojen ratkaisuilla on kysyntää Turkissa. Koronavirus on synnyttänyt myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia mm. terveys-, digitaali- ja clean-tech -sektoreilla.

Turkin talous oli vähitellen elpymässä elokuun 2018 valuuttashokista koronapandemian alkaessa vuoden 2020 alussa. Maan talous supistunee n. 4 prosenttia kuluvana vuonna, mutta lähtenee kasvuun ensi vuonna erittäin alhaisesta lähtöpisteestä johtuen.  Huolimatta viimeaikojen heikosta talouskehityksestä 80 miljoonan asukkaan Turkki on maailman 18. suurin talous ja sen BKT on noin 650 miljardia euroa. Suuri keskiluokka, nuori väestö ja geostrateginen sijainti tarjoavat paljon mahdollisuuksia. Turkki on viime aikoina korostanut myös omavaraisuutta ja oman tuotannon kehittämistä.


Tavarakaupassa suomalaisia yrityksiä auttaa Euroopan unionin ja Turkin välinen tulliliitto, jonka uudistamiselle ei tosin ole EU:n piirissä toistaiseksi yhteisymmärrystä. Heikko Turkin liira ja alhainen öljynhinta tekevät maasta kuitenkin houkuttelevan tuotantokohteen.

Älykkäillä energiaratkaisuilla on kysyntää Turkissa. Turkki pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilipolttoaineista ja hyödyntämään geotermistä energiaa. Kansallisen suunnitelman mukaan kaukolämmitystä ja rakennusten energiatehokkuutta tulisi kehittää. Myös kestävän kehityksen ratkaisuille on kasvavaa kysyntää Turkissa.


Turkki on siirtymässä esineiden internetiin pohjautuvien teknologioiden käyttöön ja etsii parhaillaan ”Teollisuus 4.0:n” ratkaisuja. Suomalaisen valmistavan teollisuuden ratkaisuille olisi kysyntää digitaalisessa murroksessa. Turkki pyrkii myös siirtymään 5G-teknologiaan lähivuosina, mikä lisää runkoverkkoratkaisujen kysyntää.


Koronavirus on synnyttänyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia mm. terveys-, digitaali- ja clean-tech -sektoreilla. Terveyssektorilla etenkin elektronisten seuranta- ja hengityslaitteiden sekä vitamiinien ja ravintolisien kysyntä on lisääntynyt. Digi-puolella etätyöskentely ja verkkokauppa ovat lisänneet elektronisten sovellusten sekä runkoverkko- ja kyberturvallisuusratkaisujen kysyntää. Cleantech-sektorilla Suomi voi nostaa esiin puhtaan sisäilmanlaatuun keskittyvät ratkaisut.

Ari Mäki, Suomen suurlähettiläs, Turkki