Tekoälyratkaisuille kysyntää Tanskassa

Vain harvat tanskalaisyritykset tai julkisen sektorin toimijat ovat ottaneet tekoälyratkaisuja käyttöön toiminnassaan. Noin 5 % tanskalaisyrityksistä ja noin 3 % julkisen sektorin toimijoista on investoinut tekoälyratkaisuihin. Tanskan markkinoilla on tekoälyratkaisujen osalta hyödyntämätöntä potentiaalia.

Tanska julkaisi maaliskuussa 2019 kansallisen tekoälystrategian(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) seuraaville kolmelle vuodelle. Samaan aikaan käynnistyi 22 pilottiprojektia, joista saatujen kokemusten perusteella tekoälyratkaisuja on tarkoitus jatkossa ottaa käyttöön koko julkisella sektorilla. Vain 3 % Tanskan kunnista hyödyntää nykytilanteessa tekoälyratkaisuja. Projekteihin on varattu 27 miljoonaa euroa. Yhteensä julkisen sektorin tekoälyhankkeisiin on varattu noin 55 miljoonaa euroa vuoteen 2022 mennessä.  

Julkisen sektorin tuottamaa dataa annetaan jatkossa suuremmassa määrin sekä tutkijoiden, että yksityisten yritysten käytettäväksi. Tulevien vuosien aikana aiotaan avata useilla alueilla, kuten liikenteen sijaintitiedot ja sää- sekä ympäristödata. Panostusta tekoälyratkaisuihin lisätään perustamalla fælles sprogressource(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)-tietopankki, joka parantaa edellytyksiä tanskankielisten tekoälyratkaisujen kehittämiselle. 

Tanskan hallitus käynnisti keväällä Digital Hub Denmark(Linkki toiselle web-sivustolle.)-aloitteen, jonka tehtävänä on vahvistaa maan asemaa houkuttelevana ympäristönä kansainvälisille osaajille. Toukokuussa toimintansa aloitti myös dataeettinen neuvosto(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (dataetisk råd). 

Isot yritykset tekoälyn aallonharjalla

96 % Tanskan 25:stä suurimmasta yrityksestä hyödyntää tekoälyratkaisuja toiminnassaan tai suunnittelee niiden käyttöönottoa. Yli 250 työntekijän yrityksistä tekoälyä hyödyntää joka viidennes. Muista yrityksistä vain noin 5 % on käyttää tekoälyä. 

Tanska on kansallisen tekoälystrategian mukaan jäljessä verrokkimaistaan, kuten Suomesta, Ruotsista ja Israelista, tekoälyn tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Tanskan valtion investointirahasto Vækstfonden(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) arvioi, että vain 4 % niistä yrityksistä, joihin rahasto on investoinut, toimii tekoälyyn perustuvan liiketoimintamallin pohjalta. 

Lisätietoa:

Teksti: Veera Weisdorf