Team Finland China Flash Survey April 2022

Team Finland Kiina kysyi huhtikuussa suomalaisilta yrityksiltä koronatilanteen ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista liiketoimintaan Kiinassa. Suuri osa raportoi liikevaihto- ja investointinäkymien huonontuneen sekä kertoi arvioivansa Kiina-riskiä uudelleen.

Team Finland Kiina toteutti yrityskyselyn muuttuneen toimintaympäristön vuoksi 8.-14.4.2022. Kyselyssä kysyttiin yhtäältä viimeisimpien koronarajoitusten vaikutuksia suomalaisten yritysten liiketoimintaan Kiinassa ja toisaalta Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista. Kyselyn vastausprosentti oli hyvä, yhteensä 108 suomalaista yritystä vastasi, mikä oli lähes yhtä paljon vastauksia kuin vuoden alun suomalaisten kauppayhdistysten ja kauppakamarin teettämässä Kiinan liiketoimintaympäristöä koskevassa yrityskyselyssä.

Koronavirustilanteen vaikutukset

Kyselyn ensimmäisessä osiossa kysyttiin koronatilanteen vaikutuksista liikevaihtoon, investointeihin, T&K-hankkeisiin ja innovaatiotoimintaan. Yli 50 % kyselyyn vastanneista yrityksistä näki liikevaihto- ja investointinäkymien heikentyneen käynnissä olevan koronatilanteen vuoksi. Kaikenlaiset investoinnit, laajennushankkeet, resurssien lisäykset, yms. ovat siten vähenemässä. Lisäksi noin kolmannes yrityksistä piti liian aikaisena arvioida tilannetta tai ei nähnyt muutosta. Lähemmäs 20 % yrityksistä arvioi liiketoimintanäkymien parantuneen, mikä voisi viitata siihen, että nämä yritykset hyötyvät tilanteesta voittamalla markkinaosuuksia ja/tai kysyntä on vahvistunut koronan takia.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 45 % arvioi koronan vaikuttavan negatiivisesti uusiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä innovaatioihin. Lähemmäs 40 % ei nähnyt muutosta tai piti liian aikaisena arvioida vaikutuksia.

Monivalintakysymyksistä on nähtävissä, että tilanne koetaan kuitenkin väliaikaiseksi. Vain 3 % yrityksistä harkitsi henkilöstövähennyksiä ja 6 % arvioi pääoman saatavuuden muuttuvan haastavammaksi.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset

Kyselyn toisessa osiossa kysyttiin Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista. Jopa 57 % yrityksistä arvioi uudelleen Kiinan poliittista riskiä johtuen Kiinan asennoitumisesta sotaan. Vastaukset olivat samansuuntaiset riippumatta yrityksen koosta. Vastaavanlaista ajattelua on kuulunut myös muilta mailta. Sodan alussa vaikutukset nähtiin rajallisina, mutta mitä pidemmälle tilanne etenee, sitä enemmän tällainen ajattelu lisääntyy.

Tarkemmat yrityskyselyn tulokset on raportoitu oheisessa koosteessa.

Teksti: Hannakaisa Andersson, Team Finland -koordinaattori, Peking