Tanska, Saksa, Alankomaat ja Belgia kymmenkertaistavat merituulivoimatuotantonsa

Tanska, Saksa, Alankomaat ja Belgia allekirjoittivat 18.5.2022 yhteisjulistuksen, jonka tavoitteena on lisätä Pohjanmeren merituulivoimatuotannon kapasiteettia 65 GW:iin vuoteen 2030 mennessä ja 150 GW:iin vuoteen 2050 mennessä.

Maiden nykyisen tuotantokapasiteetin kymmenkertaistaminen toteutetaan rakentamalla Pohjanmerelle energiasaaria ja tuhansia tuulivoimaloita, jotka tuottavat valmistuttuaan sähköä jopa 230 miljoonalle eurooppalaiselle kotitaloudelle. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 135 miljardia euroa ja se tullaan pääasiassa rahoittamaan yksityisen sektorin investoinneilla. 

Kansallisten tavoitteiden lisäksi neljän maan välinen yhteisjulistus kytkeytyy EU:n pyrkimykseen panostaa uusiutuvaan energiaan ja vähentää alueen riippuvuutta erityisesti venäläisestä kaasusta ja öljystä. Komission tavoitteena on, että EU:n merituulivoimatuotannon kapasiteetti nostettaisiin vuoteen 2050 mennessä 300 GW:iin. Tanskan, Saksan, Alankomaiden ja Belgian tulevalla merituulivoimatuotannolla katettaisiin tavoitteesta jo puolet.

Tanskan osalta hanke edellyttää maan tämänhetkisen 2,3 GW:n tuotantokapasiteetin nostamista 35 GW:iin. Kyseessä onkin Tanskan lähihistorian kiistatta suurin investointi infrastruktuuriin ja teollisuuteen. Kustannusluokaltaan se vastaa noin 47:n Ison-Beltin sillan rakentamista, mutta rakennustöiden toivotaan samalla myös luovan tuhansia uusia työpaikkoja erityisesti Esbjergin alueelle. Tanskan hallitus ei vielä ole ilmoittanut, mistä hankkeeseen tarvittava rahoitus on tarkoitus löytää, mutta esimerkiksi suuret tanskalaiset eläkerahastot PFA, PKA ja PensionDanmark ovat jo ilmoittaneet halukkuudestaan investoida sen toteuttamiseen.

Tanska on viime vuosina määrätietoisesti pyrkinyt vahvistamaan asemaansa vihreän sähkön suurtuottajana ja vientimaana. Myös hallituksen huhtikuussa 2022 julkaisemassa Danmark kan mere II(Linkki toiselle verkkosivustolle) –aloitepaketissa mainitaan sekä merituulivoimatuotannon kapasiteetin huomattava nostaminen että vihreän sähkön nettoviejän aseman saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä.

Konkreettiset tiekartat sekä kansallisten että yhteisjulistuksessa ilmaistujen tavoitteiden toteuttamiseksi on määrä julkaista myöhemmin tänä vuonna.

Teksti: Julia Grönholm, Koordinaattori, Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina