Suomen ja verrokkimaiden kauppa Australian kanssa

Suomen ja verrokkimaiden kauppa Australian kanssa

Liitteenä olevan raportin pyrkimyksenä on lisätä tietoa Suomen kaupan kehityksestä Australian kanssa. Analyysissa esitetään kauppalukuja tuotekategorioittain, pyrkien näin tarjoamaan yksityiskohtaisia, lukuihin perustuvia arvioita kauppasuhteen kehityksestä. Suomen tilastoja verrataan Tanskan, Ruotsin ja Alankomaiden lukuihin.

Suomen bruttomääräinen tavaravienti Australiaan on kasvanut yhden prosentin välillä 2006 – 2015, Tanskan 47 prosenttia ja Alankomaiden peräti 107 prosenttia. Vain Ruotsilla menee huonommin kuin Suomella sillä Ruotsin vienti on laskenut tällä aikavälillä 21 prosenttia. Vuonna 2015 Suomen tavaravienti Australiaan kuitenkin laski vuoteen 2014 verrattuna noin kolme prosenttia, kun taas Tanskassa kasvu oli 13 prosenttia ja sekä Alankomaissa että Ruotsissa kasvu oli noin viisi prosenttia.

Palveluvienti sen sijaan vaikuttaa kasvavan vauhdilla. Palveluviennin arvonlisäyksen suhde bruttovientiin voidaan arvioida olevan suurempaa kuin mitä tavaraviennin arvonlisäys on suhteessa bruttovientiin. Nykymaailmassa kauppaa tulisikin tarkastella bruttoarvojen lisäksi arvonlisäysperusteisesti, huomioiden globaalit arvoketjut.

Justus Toivanen

Koko raportti liitteenä pdf-muodossa:

Suomen ja verrokkimaiden kauppa Australian kanssa

vientiyritykset