Suomalaisyritysten haasteita Venäjällä: Viranomaissuhteet

Suomalaisyritysten haasteita Venäjällä: Viranomaissuhteet

Pietarin Team Finland on seurannut ja tukenut monia suomalaisyrityksiä markkinoillepääsyn eri vaiheissa. Tämä artikkeli on kuudes osa juttusarjassa, jossa käsitellään Venäjän markkinoilla toimimisen erityishaasteita sekä suurimpia eroja Suomen liiketoimintaympäristöön verrattuna.

Huomioi viranomaissuhteet ja muutosten tuomat viiveet

Tavallisesti alue- ja paikallishallinnon johtajan vaihtumista seuraa henkilövaihdosten ketju, jonka aikana hallinnon prosessit hidastuvat tai jopa pysähtyvät. Aikaisemman hallinnon kanssa kirjallisesti sovitut asiat eivät välttämättä enää pidä.

Hallinnon vaihtumiseen on osattava varautua ennakolta. Riittävän tauon jälkeen prosessit alkavat jälleen toimia.

Jos liiketoiminta edellyttää viranomaissuhteita, niitä on seurattava aktiivisesti sekä osattava ennakoida muutoksia.

Viranomaissuhteiden ei koskaan tule olla yhden henkilön varassa, vaan myös asioita valmisteleviin tahoihin on tärkeää vaalia suhteita turvatakseen jatkuvuuden.

Lue myös:

Tie Venäjän markkinoille on usein kivinen, mutta useimmat sudenkuopat pystyy välttämään oikean asenteen, hyvän valmistautumisen ja asiantuntijoiden avulla.

Toimintaympäristön muutos vuosina 2014–2015 on tuonut mukanaan haasteita paitsi markkinoilla toimiville, myös etabloitumista suunnitteleville yrityksille.

Kansainvälistymistä suunniteltaessa hyvä ensiaskel on ottaa yhteyttä paikallisen ely-keskuksen kansainvälistymispalveluihin.

Venäjä-hankkeiden rahoittaminen on ollut aina haasteellista, joten jo investointisuunnitelmia tehtäessä on hyödyllistä ottaa yhteyttä potentiaalisiin rahoittajatahoihin sekä yrityksen kansainvälistymisessä auttaviin julkisrahoitteisiin Team Finland -toimijoihin (http://palvelut.team.finland.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)).

kauppa