Portugalilaiset nielevät lamalääkkeensä

Torre de Belem_ccby2.0.Portugalissa on viime viikkojen finanssikriisiä seurattu tiiviisti, koska tilanteen pelätään heikentävän maan mahdollisuuksia pysyä Troikan kanssa toukokuussa allekirjoitetun tukipaketin raameissa. Portugali tarvitsee kipeästi viennilleen kasvua, jotta taloudellinen kehitys saadaan pysymään sille asetetuissa tavoitteissa vuosille 2011-2012 ja tästä eteenpäin.

Liittovaltiokeskustelua ei Portugalissa ole käyty, mutta euroalueen epävakaan tilanteen korjaamiseksi peräänkuulutetaan pysyviä ja ongelman ratkaisevia toimenpiteitä. Saksan katsotaan olevan keskeisessä asemassa ongelman ratkaisuun ja Saksalta odotetaan sitoutuvampaa ja rakentavampaa osallistumista kriisin ratkaisuun.

Lehdistössä on esiintynyt muun muassa Saksan vaatimus valtion velkakaton sisällyttämisestä perustuslakiin, johon muun muassa presidentti Cavaco Silva reagoi hieman erikoisesti. Presidentin mielestä ehdotetun kaltainen perustuslakimuutos heijastaisi asetelmaa, jossa toisen valtion ja sen poliittisten päättäjien toimiin ja kykyyn toimia ei luoteta. Presidentin kommentti joutuu hieman omituiseen valoon, sillä eikö koko kriisi johdu juuri siitä, että velkaa kasvatettiin holtittomasti, kansalliset toimet olivat väärät ja niistä ei kerrottu kumppaneille totuudenmukaisesti?

Presidentti, kuten koko hallituskin, on viime viikkoina ollut yllättävän hiljaa oikeastaan kaikkien muiden EU-asioiden suhteen. Muualla vellovaa vilkasta keskustelua eurobondeista ei olla kommentoitu oikeastaan mitenkään ja tällä viikolla annetun lausunnon mukaan hallituksella ei ole bondeihin vielä virallista kantaa.

Talousseurantaa on lisättävä ja vahvistettava heinäkuun huippukokouksen sovituissa merkeissä. EU asioiden suhteen tarvitaan enemmän kurinalaisuutta ja tämän on komission ja jäsenmaiden yhdessä tehtävä. Euroopan kehitystä rakennetaan yleensä kriisien kautta ja myös tämä tilanne on nähtävä mahdollisuutena eikä hajottavana tekijänä. Tarvitaan enemmän Europpaa, ei vähemmän. Portugali on syvästi sitoutunut europpalaiseen projektiin. Nyt on tekeillä uusi paradigma mikä tulee vaikuttamaan myös koheesio- ja rakennerayhastojen allokaatioihin ja toimintaan, mikä on Portugalille tärkeää.

Tiedotusvälineiden mukaan heinäkuussa järjestetty päämiesten hätäkokous ei tuonut kipeästi tarvittavia lisävälineitä ja osoitti euroalueen haavoittuvaisuuden. Eurooppa on keskustellut ja pohtinut kriisiä kohta 17 kuukautta samoilla välineillä ja aina suuressa paineessa. Yksittäiset teot ja kierrätetyt ratkaisuehdotukset eivät koskaan ole ratkaisseet kriisejä vaan siihen tarvitaan koko yhteisön panos ja sitoutuminen. Erään päätoimittajan mukaan Euroopalla on kaksi vaihtoehtoa, joko murtua paineen alla tai syventää integraatiota federalismin suuntaan. Elokuun lomakuukausi toi tullessaan maailman laajuisen kriisin, joka todisti myös Portugalin sisäisen kykenemättömyyden reagoida.

Troikan huomioita – uusi alijäämä ja sen kattaminen


Troikka teki elokuun puolivälissä väliraportin Portugalin avustusohjelman toteutuksesta. Tarkastus oli uuden lainaerän myöntämisen ehtona. Troikan huomiot olivat pääsääntöisesti myönteisiä. Hallituksen toimia pidettiin hyvinä ja erityisesti kiitettiin hallituksen halukkuutta tarttua ongelmiin nopeasti sekä halukkuutta ryhtyä troikan ohjelman ulkopuolisiin lisätoimiin.

Troikka kiitteli myös reformiohjelman organisaatiota. Nyt toiminta on keskitetty suoraan pääministerin alaisuuteen joka on tärkeä aspekti ohjelman läpiviennin ja valvonnan kannalta. Troikan mielestä tälle vuodelle asetettu alijäämätavoite 5,9 % BKT:stä tullaan saavuttamaan. Tämä siitäkin huolimatta, että ensimmäisen neljänneksen luvuista löytyi tarkastuksen yhteydessä 1.1 % heitto, ts. ”uusi alijäämä”. Talouden tarkastuksessa ilmeni että valtion kassasta puuttuu vielä lähemmäs € 1,9 mrd joka on katettava, jotta Portugali saavuttaisi tämän vuoden alijäämätavoitteen 5.9 %. Tämä summa vastaa siis noin 1.1 prosenttia BKT:sta. Troikan analyysi ohjelman toteuttamisen suhteen oli tästä huolimatta pääosiltaan myönteinen ja seuraava lainaerä € 11,5 mrd. takaa nyt valtion menot syyskuu loppuun asti.

Tämä uusi alijäämä johtui pääosin PPP (public-private partnerships) toiminnan alasajon kustannuksista, poliisivoimien ja puolustusvoimien budjetin ulkopuolisista palkankorotuksista sekä erityisesti Madeiran aluehallinnon ennakoitua korkeammasta alijäämästä (€ 277 milj.) ja BPN pankin kansallistamisesta johtuvista kustannuksista (€ 320 milj.) Kaksi viimemainittua rahoitetaan siirtämällä € 597 milj. pankkisektorin eläkerahastosta valtion eläkerahastoon. EU mission päällikkö Jürgen Kröger painotti tähän liittyen, etteivät he pidä tämänkaltaista ”one off” varainsiirroista, mutta nyt se voidaan hyväksyä. Pankkisektorin osalta troikka toteaa portugalialaisten pankkien osoittavan varsin hyvää vakautta, mutta pankkien on edelleen vahvistettava tasettaan sekä leikattava tiiviitä suhteitaan julkisen sektorin hankkeisiin ja keskityttävä sen sijaan yksityisen sektorin projekteihin.

Loput tästä uudesta alijäämästä katetaan hallituksen muilla uusilla toimilla muun muassa verojen ja menoleikkausten kautta. IMF:n edustaja Poul Thomsen painotti, että suurimmat haasteet ovat vielä edessä. Eurooppa on tällä hetkellä huonommassa tilanteessa kun vakautusohjelma hyväksyttiin, mikä tarkoittaa käytännössä jyrkempää palautumiskäyrää. Poulsen painotti myös talouden avaamisen sekä rakennemuutosten tärkeyttä joka kasvattaa kilpailukykyä. Ilman näitä toimenpiteitä ohjelma ajaa karille nopeasti. Troikka pitää entiset ennusteensa vielä voimassa, jonka mukaan talous alkaa kasvaa vasta vuonna 2013.

Valoa tunnelin päässä?


Eurostatin viime viikolla julkaisemat talousluvut sisälsivät yhden valopilkun, joka oli yllättävää kyllä Portugali. Vuoden toisella neljänneksellä Portugalin talouskehitys oli tasainen eikä odotettua BKT:n laskua tapahtunutkaan. Kahdella edellisellä neljänneksellä talous oli hiipunut 0.6 %, mutta nyt analyytikoiden odottama 1.1 % negatiivinen kasvu jäi toteuttamatta. Myönteisten numeroiden taustalla löytyy mm. viennin 5.3 % kasvu. 

Muutamat pankkiiriliikkeet uskaltavat viikkoanalyyseissään jopa spekuloida kysymyksellä onkohan Portugali saavuttanut pohjat, ja nyt olisiko aika muuttaa graafinen suuntaa ylöspäin. Seuraavaan hengenvetoon kaikki toteavat toki, että kyseessä ovat vasta ensimmäiset myönteiset uutiset pitkään aikaan ja edessä on kivikkoinen tie. Myönteisistä luvuista huolimatta IMF ja Komissio pitivät ennusteensa talouden 2.2 prosentin supistumisesta voimassa.

Ehkä myönteisin palaute tuli hallituksen asenteesta. Uusi hallitus ei ole vain kiltisti ja tunnollisesti toimeenpannut Troikan ohjelmaa vaan mennyt usean asian suhteen paljon pidemmälle. Troikan jäsen totesikin, että hallituksen voimakas sitoutuminen koviin toimiin, ja niiden käytännön toteuttaminen ennakoivasti on merkittävästi muuttanut Portugalin kuvaa tulevaisuudesta.

Kreikka-paketti oli myös myönteinen Portugalille, sillä lainojen korot laskivat merkittävästi  uuden järjestelyn kautta. Portugalin EU-lainat toteutuvat nyt 3.5 % korolla viidentoista vuoden maturiteetilla. Tätä aikaisemmin korot olisivat olleet 6 % ja 5 % kymmenen ja viiden vuoden lainoille. Portugalin BKT/velkaantumisaste on nyt 90 % mutta talouskasvun puutteessa se tuskin saavuttaa vakautta ennen vuotta 2016.

Maassa vielä rauhallista


Portugalilaiset tuntevat luonnollisesti talouden kiristymisen kukkaroissaan mutta tähän ei olla sen suuremmin vielä reagoitu ainakaan kaduilla. Portugalilaiset nielevät lamalääkkeensä edelleen protestoimatta vaikka se kitkerältä maistuukin. Edessä on kolme kovaa vuotta ja kansalaiset näyttävät tiedostavan sen aivan eri tavalla verrattaessa esim. Kreikan väkivaltaisuuksiin tai laajoihin protesteihin ja parlamentin saartoihin Espanjassa. Muutama yksittäinen pieni protesti on nähty, muun muassa kuljetusliikkeiden taholta, mutta suuremmat mielenosoitukset loistavat edelleen poissaolollaan.

Taustalla on perinteiden lisäksi luonnollisesti se, että ei ole paljonkaan järkeä vaatia vastalauseiden kautta poliittista muutosta, kun vaalit on juuri pidetty ja suurimmat ja kovimmat muutokset vaatineet puolueet saavuttivat murskavoiton. Troikan ohjelman toteuttamiseen on sitoutunut 85 % parlamentista. Yleisesti tiedostetaan tilanteen vakavuus ja maan olevan pakon edessä. Portugalilla on tästä muutenkin kokemusta, ottaen huomioon, että IMF on maassa nyt kolmatta kertaa.

Portugalin ammattiliitot uhoavat toki muutosta tähän vakaaseen asetelmaan, mutta vasta lokakuussa kun kaikki ovat palanneet lomalta. Kahden suurimman ammattijärjestön mukaan he suunnittelevat jonkinlaisia mielenosoituksia Portoon ja Lissaboniin toteutettavaksi lokakuun alussa, sekä mahdollista yleislakkoa 1. lokakuuta. 

Stefan Lindström, Suomen suurlähetystö, Lissabon