Panaman markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Panama on vakaa ja kasvava, erityisesti finanssipalveluihin ja logistiikkaan pohjaava kansantalous. Potentiaalia on myös bio- ja kiertotalouden kehittämisessä, energiasektorilla ja kaivosteollisuudessa. Digitalisaatiotarpeita on lähes kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Palveluihin nojautuvan Panaman talouden kasvu on ollut vakaata viimeiset 30 vuotta. Ennen pandemiaa talouden ennustettiin kasvavan yli viiden prosentin verran, joka on alueen maista parhainta luokkaa. Pandemian vaikutuksesta talous supistui, mutta sen odotetaan kasvavan jo yli 10% vuoden 2021 aikana. Pandemiasta huolimatta Panama on säilyttänyt asemansa yhtenä globaalin logistiikan solmukohtana Panaman kanavan yhdistäessä valtameret. Investointien odotetaan virtaavan ja kanavoituvan Panaman kautta jatkossakin.

Panaman hallitusohjelma sisältää kehitystoimenpiteitä lukuisille sektoreille, jotka avaavat vientimahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Toimenpiteet sisältävät mm. investointeja kaivosteollisuuteen, finanssisektorin digitalisaatiokehitykseen, infrastruktuurin modernisointiin, agroteknologian kehittämiseen, uusiutuvaan energiaan sekä jätteen- ja vedenkäsittelyyn.

Panamassa on kysyntää suomalaiselle tarjonnalle liittyen kestäviin energiaratkaisuihin, ml. W2E ja uusiutuva energia. Kysyntää löytyy myös jätteenkäsittelyn- ja kiertotalousratkaisujen osalta, ml. cleantech. Panaman vahva finanssisektori on erittäin potentiaalinen asiakas suomalaiselle tietoturva-, tietoliikenne- ja Fintech-ratkaisuille. Panaman kanavan rooli maailman logistisena keskuksena luo kysyntää esimerkiksi älykkäälle liikenteelle ja logistiikalle esimerkiksi teollisen internetin sovellukset logistiikkaketjuissa.

Panaman viranomaiset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa erityisesti Suomen koulutusosaamista kohtaan. Lisäksi Panaman ympäristöministeriö on toivonut yhteistyötä kestävän kasvun agendaan liittyvien kiertotalouden ja uusiutuvan energian ratkaisujen suhteen. Pääkaupunki Panama City on osoittanut kiinnostusta yhteistyömahdollisuuksiin jätehuollossa ja jätteiden hyödyntämisessä.

Panaman merkittävä palvelusektori sisältää muun muassa logistiikkapalvelut, vakuutus- ja finanssialan, turismin ja vapaakauppapalvelut. Sektorin digitalisaatio-tarpeet ovat huomattavat ja niissä nähdään merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisille alan yrityksille.

 

Antti Kaski, Suomen suurlähettiläs, Kolumbia (20.12.2021)