Nousevat vihreän vedyn markkinat Argentiinassa, Paraguayssa ja Uruguayssa luovat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

Etelä-Amerikka tunnetaan monipuolisesta luonnostaan sekä luonnonrikkauksistaan, mutta tällä hetkellä maanosaa pidetään yhtenä houkuttelevimmista sijainneista vetytalouden kehittämiselle. Mantereen eteläinen alue on sopiva vihreän vedyn tuottajille, sillä Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn alueella tuotetaan jo nyt valtava määrä puhdasta energiaa. Lisäpotentiaalia uusiutuvan energian tuotannolle on erityisesti Argentiinassa tuulivoiman sekä aurinkoenergian suhteen. Vettä on myös runsaasti saatavilla näiden kolmen maan alueella, niin makeaa vettä kuin myös merivettä, joten edellytykset vihreän vedyn tuotannolle eteläisessä Etelä-Amerikassa ovat otolliset.

Kuva: Pekka Luukkola/Visit Finland

Tuulivoiman potentiaali ja kaasuinfrastruktuuri Argentiinan etuina

Vihreä siirtymä on jo pitkään ollut Argentiinassa tapetilla, vaikka energian suhteen maa onki tunnettu epätavanomaisista kaasu- ja öljyvarannoistaan, jotka ovat suurimpia maailmassa. Osana vihreää siirtymää Argentiinassa on havahduttu vihreän vedyn potentiaaliin. Edellytykset vihreän vedyn tuotannolle ovat erinomaiset, sillä esimerkiksi kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan Argentiinan luoteisosa on maailman parhaimpia alueita tuottaa aurinkoenergiaa. Järjestö ennustaakin, että vuonna 2050 Argentiinan luoteisosissa olisi mahdollista tuottaa vihreää vetyä jopa alle yhdellä USD:lla per kilo. Aurinkoenergian lisäksi Argentiinassa on valtava potentiaali tuottaa tuulisähköä, sillä Argentiinan eteläkärjen kattavan Patagonian alueen tuuliolosuhteet ovat erinomaiset tuulivoiman tuottamiselle. Alueella tuulee tasaisesti eikä arotasangolla ole merkittäviä korkeuseroja. Arvioiden mukaan Argentiinan teoreettinentuulivoiman tuotantopotentiaali on jopa 500GW.

Argentiinan etuna on myös jo paikoillaan oleva kaasuputki-infrastruktuuri, jota ei IEA:n mukaan hyödynnetä täydellä kapasiteetilla. Siemens taas arvioi, että jo ennestään olemassa olevien kaasuputkien muuntaminen vetykäyttöön olisi 85-90% halvempaa kuin uuden putkiston rakentaminen. Vetytalouteen siirtyminen Argentiinassa olisi siis mahdollista suhteellisen nopeasti infrastruktuuri-investointitarpeiden ollessa vähäisempiä kuin alueen muissa maissa.

Maassa on ollut käynnissä jo vuodesta 2008 lähtien vihreän vedyn pilottihanke Hychico. Tuulivoimaan perustuva hanke tuottaa vihreää vetyä 0,55MW kahdella elektrolyyserillä. Tuotantomäärä ei ole suuri, mutta projektin pitkäjänteisyys osoittaa pitkäaikaista kiinnostusta vihreää vetyä kohtaan. Tämän lisäksi hankkeeseen kuuluu maanalainen varasto sekä Latinalaisen Amerikan ainoa vetyputkisto, joka on 2,3 kilometrin pituinen. Tällä hetkellä Argentiinassa on muutamia vihreän vedyn kehityshankkeita, joista suurin on australialaisen FFI:n suunnittelema jättimäinen 8,4mrd USD:n arvoinen projekti.

Vesivoimalla vihreää vetyä Paraguayssa

Paraguay on yksi maailman ainoista maista, joka tuottaa sähkönsä pelkästään uusiutuvista energianlähteistä ja sitä riittää yli maan omien tarpeiden. Vesivoima on maan energiamatriisin kulmakivi ja Paraguayssa olisi jo nyt hypoteettisesti mahdollista tuottaa vihreää vetyä harmaan vedyn tuotantohinnoilla edullisen energian hinnan myötä. Soijapapujen jälkeen maan toiseksi suurin vientituote onkin sähkö, jota myydään sekä Brasiliaan (84%) sekä Argentiinaan (16%). Vihreän vedyn tuotannon olosuhteet ovat ideaalit Paraguayssa, sillä maalla on sekä vettä että uusiutuvaa energiaa, jotka molemmat ovat kriittisiä vihreän vedyn tuotannolle. Paraguayn hallinto on myös asettanut tavoitteekseen vähentää fossiilisten polttoaineiden osuutta kansallisesta kulutuksesta 20 prosentilla ja lisätä vihreiden polttoaineiden käyttöä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Tällä hetkellä Paraguayssa on meneillään ainakin kaksi vihreän vedyn hanketta. Suurempi näistä hankkeista on ATOME:n 120MW:n vihreän ammoniakin tuotantolaitos, jonka tuotannon on määrä alkaa vuoden 2025 alkupuoliskolla. Toinen hanke on Paraguayn valtion energiayhtiön ANDE:n ja kanadalaisen Neogreenin välinen vihreän lannoitteen ja vedyn laitos, jonka kokoluokka on 75MW.

Vakaus ja ylijäämäinen uusiutuvan energian tuotanto tuoneet jo suuren vihreän vedyn hankkeen Uruguaylle

Suomalaiselle vihreän vedyn yrityksille Uruguay on houkutteleva investointikohde. Maa on Etelä-Amerikan vakain sekä korkeatuloisin, jossa on jo tarjolla uusiutuvaa energiaa sekä hallinto, joka tukee vihreää siirtymää. Myös Suomen maakuva Uruguayssa on positiivinen ja maiden väliset suhteet ovat hyvin läheiset.

Uruguay on viimeisen vuosikymmenen aikana muuttanut energiantuotantoaan radikaalisti kohti uusiutuvia lähteitä ja erityisesti tuulivoiman osuus kokonaismatriisista on kasvanut viime vuosina. Molempien sekä vesi- että tuulivoiman osuus on noin 31% maan energiantuotannosta. Tämän lisäksi maa on tunnistanut merkittäviä mahdollisuuksia lisätä energiantuotantoa maatalousteollisuuden tuottamasta biomassasta, jonka osuus on kivunnut jo yhdeksään prosenttiin. Vihreän vedyn tuotantoa ajatellen on myös positiivista, että Uruguay tuottaa sähköä yli oman kysyntänsä ja näin myös vihreän vedyn tuottajat hyötyisivät maan onnistuneesta ilmastostrategiasta toteutuksesta.

Uruguay julkaisi ensimmäisen pitkän aikavälin suunnitelmansa vihreälle vedylle vuonna 2021. Visiona on, että käytössä olisi vuoteen 2025 mennessä vetyelektrolysaattoreita 1,5MW edestä. Esimerkkinä kansainvälisestä kiinnostuksesta Porschen tukema HIF Global ilmoitti kesäkuussa suunnittelemastaan yhteensä neljän miljardin dollarin investoinnista vihreän vedyn ja sähköpolttoaineen tuotantolaitokseen sekä tuulivoimapuistoon. Rakennustöiden olisi tarkoitus alkaa vuonna 2024. Kokonaiskustannus jakautuisi vihreän vedyn sekä synteettisten polttoaineiden tuotantolaitoksen sekä tuulivoimapuiston kesken tasan eli molempien investointien kustannus olisi kahden miljardin dollarin luokkaa.

Teksti: Reni Kangas, korkeakouluharjoittelija, Suomen suurlähetystö Buenos Aires