Norjan akkustrategia – Pohjoismaisella yhteistyöllä tärkeä rooli

Norja tähtää eurooppalaisen akkuteollisuuden huipulle. Halpa, kestävästi tuotettu sähkö, mineraalivarannot, korkea teknologinen osaaminen ja rooli sähköautoilun edelläkävijänä ovat tekijöitä, joilla houkutellaan kansainvälisiä akkuinvestointeja Norjaan.

Asukaslukuun suhteutettuna Norjassa on maailman eniten sähköautoja. Hallituksen tavoitteena on kaikkien uutena myytävien henkilöautojen päästöttömyys vuoteen 2025 mennessä. Norjan asema sähköisen liikenteen edelläkävijänä tuo Norjan markkinoille ensimmäisenä suuren määrän käytettyjä auton akkuja, minkä vuoksi Norja on kehityksen kärjessä myös akkujen keräyksessä ja kierrätyksessä.

Akkuteollisuutta kehitetään pääasiassa yksityisellä pääomalla, mutta hallitus on sitoutunut houkuttelemaan pääomaa valtion lainoilla ja takauksilla. Akkuyhtiö Freyr julkisti strategian julkaisun yhteydessä investoivansa 17 mrd. kr (1,7 mrd. €) Mo i Ranan akkutehtaaseen. Valtio osallistuu 4 mrd. kr (400 milj. €) lainalla.

Norjan hallituksella on kunnianhimoinen tavoite nostaa öljyn ja kaasun ulkopuolista vientiä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Öljy ja kaasu kattavat Norjan viennistä tällä hetkellä puolet, ja Norjalla on kiire monipuolistaa talouttaan vihreän siirtymän edetessä. Vientitavoite avaa uusia mahdollisuuksia norjalais-suomalaiselle yhteistyölle. Suomen ratkaisut, teknologinen osaaminen ja monipuolisempi vientirakenne kiinnostavat norjalaisia. Suomen EU-jäsenyys on myös norjalaisyritysten silmissä valttikortti. Pohjoisen akkuvyöhykkeen toteutuminen ja uusien työpaikkojen luominen on molempien maiden intresseissä.

Akkustrategiassa nostetaan voimakkaasti esiin pohjoismainen yhteistyö sekä strategisten kumppanuuksien solmiminen Euroopan maiden kanssa. Pohjoismaat ovat hyvässä asemassa Euroopan kasvavilla akkumarkkinoilla. Suomella, Ruotsilla ja Norjalla on toisiaan täydentävää teollista osaamista, joka luo hyvän alustan ulkomaisille investoinneille. Sen lisäksi Suomella, Ruotsilla ja Norjalla on yhdet Euroopan parhaista mineraalivarannoista. Euroopan akkuallianssi (EBA) näkee Pohjoismaat yhtenä kolmesta eurooppalaisen akkutuotannon kärkialueesta Saksan ja Unkarin lisäksi.

Norjan elinkeinoministeriö on tehnyt aloitteen pohjoismaisten vihreiden arvoketjujen kehittämisestä, tavoitteena Pohjoismaiden integroituneet sisämarkkinat. Yhdessä kehitettyjä vihreän teollisuuden ratkaisuja voidaan viedä myös kolmansille markkinoille. Pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiseksi Innovasjon Norge, Business Finland ja Business Sweden allekirjoittivat vuonna 2021 aiesopimuksen pohjoismaisen vienninedistämisyhteistyön tiivistämisestä erityisesti akkuteollisuudessa.

Tämän tuloksena ko. organisaatiot ovat edistäneet akkuyhteistyötä suunnitelmallisesti yhteistyössä yritysten ja sidosryhmien kanssa. Pohjoismaisessa akkuyhteistyössä on nähtävissä iso potentiaali koskien sekä Pohjoismaiden keskinäistä liiketoiminnan kehittämistä että laajemmin yhteistyötä muilla kansainvälisillä markkinoilla.

 

teksti: Henna Kvam