Namibia tarvitsee lisää ammattitaitoista työvoimaa

Maan liiketoiminnan suurimpana haasteena on osaavien työntekijöiden puute eli käytännössä koko itsenäisyyden ajan laiminlyöty ammattikoulutus.

Namibiassa julkaistiin toukokuun lopulla Namibian liiketoiminta- ja investointi-ilmapiiri -kysely Nambic 2011. Kyselyn tekivät yhteistyössä Saksan kehitysyhteistyövirasto GIZ, Namibian keskuskauppakamari (NCCI) ja Namibian valmistusteollisuus järjestö (NMA). Kyseessä oli toinen namBIC ja seuraava on tarkoitus tehdä vuonna 2013 ja siitä eteenpäin aina kahden vuoden välein.

Kyselyn mukaan mikroyrityksien suurin haaste on rahoitus. Pienten ja keskisuurten yritysten suurin haaste on puolestaan osaavan työvoiman puute, eli käytännössä laiminlyöty ammattikoulutus. Vuoden 2010 lopulla julkaistiin Skills Deficit Report, jonka tulokset ovat samanlaiset.

Namibiassa on myös tekeillä National Human Resource -selvitys, jonka tulisi valmistua vuoden 2011 jälkipuoliskolla.

Nambicin julkistamistilaisuudessa oli paikalla myös Namibian opetusministeriön alainen Nambia Training Authority (NTA), joka vastaa ammatillisesta koulutuksesta Namibiassa. NTA on aktiivisesti ajamassa niin sanotun koulutusveron perustamista, jolla jokaiselta namibialaiselta yritykseltä kerättäisiin tietty prosenttiosuus liikevaihdosta ja siten kerätyt varat käytettäisiin ammattikouluihin.

Vaikka ammattilista koulutusta tuleekin ehdottomasti tukea, niin uuden erillisen maksunkeräämisjärjestelmän perustaminen uusine hallintoineen, lomakkeineen,
seurantajärjestelmineen ja ohjeineen tuntuu resurssien hukkaan heittämiseltä.
Tämän hetkisen ohjeistuksen mukaan koulutusveron keräämisen hallinnointi ei saa ylittää 15:tä prosenttia kerätyistä varoista.

Huomattavasti järkevämpää valtiolle olisi tehostaa olemassa olevien verojen keruuta, kuten ALV, henkilöverotus, yritysverotus, ja siten vahvistaa olemassa olevia järjestelmiä eikä luoda rinnakkaisia järjestelmiä. Lopputuloksena saattaa olla se, että mikään tulojen keräysjärjestelmä ei toimi hyvin.

Lue kyselyn tulokset kokonaisuudessaan:

Tässä palvelussa myös

kauppa
koulutus
työ