Markkinamahdollisuudet Rio de Janeiron osavaltiossa

Rio de Janeiron osavaltio on Brasilian toiseksi suurin talousalue heti São Paulon jälkeen. Yhdessä Minas Geraisin kanssa nämä kolme kattavat yli puolet Brasilian bruttokansantuotteesta. Rio de Janeiron bruttokansantuote on 125 miljardia euroa, 11 % koko Brasilian bruttokansantuotteesta. Rio de Janeiro on pinta-alaltaan Brasilian neljänneksi pienin osavaltio (Brasiliassa 26 osavaltiota ja liittovaltion piiriä), mutta kolmanneksi väkirikkain 17,5 miljoonalla asukkaallaan. Näistä 12 miljoonaa asuu osavaltion pääkaupungin Rio de Janeiron metropolialueella. Rio de Janeiron kaupunki oli myös Brasilian hallituksen kotipaikka vuosina 1763-1960.

Firjanin (Rio de Janeiron teollisuusliitto) tekemän tutkimuksen mukaan Rio de Janeiron osavaltion bruttokansantuote kasvoi hieman yli 4 % vuonna 2021. Positiivisen tuloksen myötä Rio de Janeiron taloudellinen aktiviteetti palasi pandemiaa edeltävälle tasolle. Firjanin tutkimus ennustaa osavaltion talouden kasvua myös vuodelle 2022, pääasiassa rakennusalan investointeihin liittyvien odotusten vuoksi.

Osavaltion taloustilanne

Osavaltion talous perustuu pitkälti teollisuudelle ja matkailulle. Rio de Janeiron kaupunki on yksi maan suurimmista ulkomaisten ja kotimaisten matkailijoiden kohteista. Tärkeimmät teollisuuden alat ovat öljy- ja kaasuteollisuus (46%), rakennusala (13%), teollisuuden palvelut (12%), öljyjohdannaiset ja biopolttoaineet (11%) ja mineraalien louhintaa tukeva toiminta (6%).

Rio de Janeiro on tärkein kansallinen öljyntuottaja, ja öljyntuotanto onkin osavaltion tärkein tulonlähde. Suurin osa Brasilian öljyntuotannosta tulee osavaltiolle kuuluvilta offshore-kentiltä. Maan öljyntuotantoa hallitsevan (73 % kansallisesta tuotannosta) valtion öljy- ja kaasuyhtiö Petrobrasin pääkonttori sijaitsee Rio de Janeirossa. Öljyntuotannon jälkeen toisella sijalla on tehdasteollisuus, jonka jälkeen tulee kauppa ja palvelut. Teollinen tuotanto keskittyy terässeoksiin, autojen moottoreihin, kosmetiikkaan, renkaisiin ja polypropeeniin. Osavaltio tuottaa myös lentokoneiden polttoainetta, dieselöljyä, biodieseliä ja lääkkeitä.

Rio de Janeiron osavaltion pääasiallinen taloudellinen toiminta liittyy palvelusektoriin ja olennaisesti palvelujen tarjoamiseen (77%). Pandemian voimakkaista vaikutuksista huolimatta palvelusektori oli toinen ala, joka Firjanin mukaan päätti vuoden 2021 positiivisesti 4,4 %:n kasvulla. Rakennusala kasvoi viime vuonna eniten, 6,7 ​​%, tarjoten yli 14 000 uutta työpaikkaa. Tulos on selvityksen mukaan seurausta infrastruktuuri-investoinneista.

Yksi syy vähäisempään tuotantoon on korkea energianhinta. Osavaltiossa maksetaan sähköstä lähes 46 % enemmän kuin keskimäärin kansallisella tasolla maksetaan. Muihin osavaltioihin verrattuna myös maatalous on pieni ala, vastaten vain 0,4 % bruttokansantuotteesta. Rio de Janeirossa ei ole ollut maatalouden nykyaikaistamis- ja koneistusprosessia, mutta tästä huolimatta osavaltio erottuu joukosta joidenkin elintarvikkeiden, kuten sokeriruo’on tuotannossa.

Vuonna 2021 osavaltio harjoitti vientiä noin 22 miljardin euron edestä ollen viidenneksi suurin viejä kansallisella tasolla. Osavaltion teollisuusviennin tärkein toimiala on öljyn ja maakaasun tuotanto, joka vastasi 75 % viime vuoden kokonaisviennistä.