MAA-ANALYYSI: KAZAKSTAN

Kazakstanin kasvavat markkinat, talouden monipuolistaminen, alueelliset kehitysohjelmat ja maan mittavat investoinnit vihreään talouteen, koulutukseen ja digitalisaatioon luovat markkinamahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Kazakstanin kautta myös Euraasian talousliiton markkina-alue on saavutettavissa.

Kazakstan on Keski-Aasian johtava valtio ja suurin talous, joka investoi nyt vahvasti tulevaisuuden infrastruktuuriin ja teknologioihin. EU on Kazakstanin tärkein kauppakumppani ja maan jäsenyys Euraasian talousliitossa (EEAS) antaa hyvän lähtöaseman myös laajempien alueellisten markkinoiden saavuttamiselle. Maan talous perustuu pitkälti öljy- ja kaasusektoriin ja kaivannaisteollisuuteen.  Kazakstanin talous on toipunut koronapandemian seurauksista ja BKT:n ennustetaan kasvavan 3,7 % vuonna 2022. Maan talousuudistukset, oikeusvaltiokehitys ja digitalisaatio etenevät, vaikkakin toimeenpano on paikoittain tehotonta.

Hallitus houkuttelee ulkomaisia investointeja prioriteettisektoreille, mutta liiketoimintaympäristön ongelmat asettavat edelleen haasteita yritysten toiminnalle. Kansainvälisten kehityspankkien hankkeisiin ja hankintoihin osallistuminen on varteenotettava vaihtoehto päästä Keski-Aasian markkinoille.

Kestävän kasvun varmistamiseksi Kazakstanin on monipuolistettava talouttaan ja maa onkin käynnistänyt lukuisia kansallisia ohjelmia, joilla kehitetään mm. koulutusta, terveydenhuoltoa, vihreää taloutta, digitalisaatiota ja maataloutta. Kazakstanin kasvavat markkinat ja vihreään talouteen liittyvät sääntely-ympäristön muutokset avaavat lähitulevaisuudessa mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Myös valtavan maan alueelliset kehityshankkeet luovat kysyntää uusiutuvan energian, ympäristöteknologian ja cleantech-ratkaisuille sekä infrastruktuuri- ja logistiikkahankkeille.

Kazakstanin mittavat investoinnit koulutusjärjestelmän kehittämiseen ja koulurakentamiseen lähivuosina tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisille koulutusvientiyrityksille peruskoulutuksessa ja yliopistotasolla sekä ammattikoulutuksessa.

Suomalaisyritysten markkinoillepääsyä tukevat EU-standardien arvostus sekä Suomen tunnettuus koulutuksen ja korkeatasoisten teknologisten ratkaisujen kärkimaana. 


Soili Mäkeläinen-Buhanist, Suomen suurlähettiläs, Kazakstan